Hotărârea nr. 45/2000

OBIECT:*MODIFICAREA ART.3 DIN HCL NR.200/1998, REPUBLICATA CONFORM HCL NR.316/1998* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.4.312/2000, AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CARE SE PRO

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 45

din data de 28 februarie 2000

OBIECT: modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 200/1998, republicată conform H.C.L. nr. 316/1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 4.312/2000 al Serviciului Contencios, prin care se propune modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 200/1998, republicată, conform H.C.L. nr. 316/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 200/1998, republicată conform H.C.L. nr. 316/1998, care va avea următorul conţinut:

"Se aprobă eşalonarea lunară proporţională a datoriei existente la 31 decembrie 1999, cauzată de reducerea prevăzută în H.C.L. nr. 1/1995, la art. 8 din anexă, până la 31 decembrie 2000.

Concesionarii care nu achită suma lunară, stabilită pentru recuperarea taxelor de concesiune în termen de 30 de zile de la expirarea fiecărei luni vor fi acţionaţi în instanţă pentru plata integrală a datoriei.

Concesionarii acţionaţi în instanţă nu vor mai beneficia de eşalonare la plată până la sfârşitul anului 2000".

        ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 200/1998, republicată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316/1998, cu modificările prevăzute la art. 1, se va republica.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 200/1998

republicată conform H.C.L. nr. 316/1998, republicată conform H.C.L. nr. 4528.02.2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 19.340/11.08.1998 al Direcţiei Economice, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune încetarea facilităţilor acordate concesionarilor din Centrul Civic prin H.C.L. nr. 1/1995 şi adresele nr. 25220/1992/1993, cu privire la plata taxei de concesiune reduse pe perioada execuţiei lucrărilor;

Având în vedere şi măsura impusă prin raportul intermediar;

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 1999 se revocă art. 8 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/1995.

        ART. 2. Începând cu anul 1999 este obligatorie plata integrală a taxei de concesiune datorată de către concesionarii din Centrul Civic.

        ART. 3. Se aprobă eşalonarea lunară proporţională a datoriei existente la 31 decembrie 199, cauzată de reducerea prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr. 1/1995, la art. 8 din anexă, până la 31 decembrie 2000.

Concesionarii care nu achită suma lunară, stabilită pentru recuperarea taxelor de concesiune în termen de 30 de zile de la expirarea fiecărei luni vor fi acţionaţi în instanţă pentru plata integrală a datoriei.

Concesionarii acţionaţi în instanţă nu vor mai beneficia de eşalonare la plată până la sfârşitul anului 2000.

     ART. 4. Consiliul Local al Municipiului Braşov va asigura, începând cu anul 1999, fondurile necesare pentru executarea lucrărilor aferente domeniului public din Centrul Civic, în limita fondurilor existente la data aprobării listei de investiţii pe anul 1999.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE