Hotărârea nr. 39/2000

OBIECT:*COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. RIAL S.R.L. BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 21 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.22.426/14.02.2000, ÎNTOCMIT DE ADMINISTRATORUL S.C. RIAL S.R.L.

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 39

din data de 21 februarie 2000

OBIECT: completarea obiectului de activitate al S.C. RIAL S.R.L. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 22.426/14.02.2000, întocmit de administratorul S.C. RIAL S.R.L. Braşov, prin care se propune completarea obiectivului de activitate al societăţii, precum şi înfiinţarea unor sucursale ale societăţii în comunele Hărman şi Sânpetru,

Având în vedere prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1991,

În temeiul art. 20, litera h şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate, prevăzut la art. 6 din actul constitutiv, aprobat prin H.C.L. nr. 289/198, al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, cu următoarele domenii:

2030 - fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

2040 - producţia de ambalaje din lemn;

3611 - producţia de scaune;

3612 - producţia mobilierului pentru birou şi magazine;

3614 - producţia altor tipuri de mobilier (bilioteci, dulapuri, şifoniere, vitrine, studiouri, canapele, accesorii pentru mobile);

5244 - comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic;

5021 - întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţii executate în întreprinderi organizate de tip industrial),

5022 - reparaţii de autovehicule executate în unităţi organizate de tip industrial;

5211 - comerţ cu amănuntul, în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

5212 - comerţ cu amănuntul, în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;

5221 - comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete;

5222 - comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne;

5223 - comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor;

5224 - comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor;

5225 - comerţ cu amănuntul al băuturilor;

5226 - comerţ cu amănuntul al produselor de tutun;

5227 - comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor neclasificate în altă parte;

5541 - cafenele şi baruri fără spectacol;

5551 - cantine;

5552 - alte unităţi de preparare a hranei;

 403 - producţia şi distribuţia energiei termice şi apei calde;

  41 - gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei;

4100 -  gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducţiunea şi tratarea apei;

 451 - organizarea de şantier şi pregătirea terenului

4523 - construcţii de căi de comunicaţie terestre şi construcţii destinate sportului;

4525 - alte lucrări de construcţii inginereşti;

4526 - alte lucrări specifice pentru construcţii;

6330 - activităţi ale agenţilor de turism şi asistenţă turistică;

7132 - închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii (fără personal de deservire aferent).

        ART. 2. Se aprobă înfiinţarea a două sucursale ale societăţii S.C. RIAL S.R.L. Braşov, în comunele Hărman şi respectiv Sânpetru.

        ART. 3. Administratorul S.C. RIAL S.R.L. Braşov, domnul Vele Dan, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

DINU   GHEORGHE