Hotărârea nr. 352/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - ZONA BARTOLOMEU NORD DN 13 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 35436/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI PRIVI