Hotărârea nr. 342/2000

OBIECT: RECTIFICAREA IDENTIFICARII TERENULUI MENTIONAT LA ART. 1, ALIN. 4 SI 5 DIN H.C.L. NR. 118/2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 1574/1999/2000 AL DIRECTIEI PAT

  

H O T Ã R Â R E A    NR. 342

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  rectificarea identificării terenului menţionat la art. 1, alin. 4 şi 5 din H.C.L. nr. 118/2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 1574/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind rectificarea identificării terenului menţionat la art. 1 din H.C.L. nr. 118/2000,

Având în vedere documentaţia de dezmembrare întocmită de S.C. Trimcad S.A. şi avizată de Direcţia Arhitectură Urbanism sub nr. 9231/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă rectificarea nr.top. al terenului menţionat la art. 1, alin. 4 din H.C.L. nr. 118/2000 din: (1141-1142)/(2/1) în suprafaţă de 240,4 m.p., nr.top. 1143/2/1 în suprafaţă de 94,1 m.p., nr.top. 1144/2/1 în suprafaţă de 93,1 m.p. şi nr.top. 1145/2/1 în suprafaţă de 126,4 m.p., în nr.top. (1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144/2, 1145/2)/2 cu suprafaţa de 502 m.p., conform planului de situaţie vizat de Direcţia Arhitectură Urbanism.

     ART. 2. Se aprobă corectarea nr.top. al terenului menţionat la art. 1, alin. 5 din H.C.L. nr. 118/2000 din 11228/1 în nr.top. 11288/1.

     ART. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 118/1999 astfel modificată va fi republicată.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 118/2000

republicată conform H.C.L. nr. 342/2000

OBIECT: atribuirea unui teren la schimb numiţilor todaşcă Areta şi Nedelcu Horea Ioan

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 1574/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune atribuirea unui teren la schimb doamnei Todaşcă AReta şi domnului Nedelcu Horea Ioan,

Având în vedere Sentinţa Civilă irevocabilă nr. 613/A/1999, prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă atribuirea la schimb în echivalenţă valorică, doamnei Todaşcă Areta şi domnului Nedelcu Horea Ioan, următoarele terenuri situate în Braşov:

  • str. Furcii (vis-a-vis de parcul central), teren înscris în C.F. nr. 1, cu nr.top. 2069/8/1/1, în suprafaţă de 620 m.p.;
  • str. Lungă (intrare complex studenţesc), teren înscris în C.F. nr. 11503, cu nr.top. 285/2, în suprafaţă de 890,66 m.p.;
  • str. Vasile Lupu (str. A. Iancu nr. 121) teren înscris în C.F. nr. 14964 cu nr.top. (1141/2, 1142/2, 1143/2, 1144/2, 1145/2)/2, în suprafaţă de 502 m.p., conform planului de situaţie vizat de Direcţia Arhitectură Urbanism,
  • str. Colectiviştilor nr. 7, teren înscris în C.F. nr. 13752, cu nr.top. 11228/1 în suprafaţă de 540 m.p.;
  • str. Bogdan Ioan nr. 21, teren înscris în C.F. nr. 18095, cu nr.top. (933-943/b, 933-943/2)/II, în suprafaţă de 1020,6 m.p.;
  • str. Dr.I. Marinescu - lotul 10 - teren înscris în C.F. nr. 12219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/10), în suprafaţă de 420 m.p. şi nr.top. (5815-5816-5818)/(2/11) - lotul 11 - în suprafaţă de 350 m.p.,
  • str. De Mijloc nr. 187, teren înscris în C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1; 998/1; 999/2; 990/1; 995/1; 996/1; în suprafaţă de 759,60 m.p.

      ART. 2. Se radiază din C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1, 998/1, 999/2/1, 990/1, 995/1, 996/1, cele "2 corpuri de clădire construite în anul 1930, tip P + E cu pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă" şi se va înscrie: teren de construcţii în suprafaţă de 759,6 m.p.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY LADISLAU