Hotărârea nr. 334/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - BIROURI SI ATELIERE PRODUCTIE - CALEA FELDIOAREI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 31.998 DIN 14 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEG

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 334

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea P.U.D. - Birouri şi ateliere producţie - Calea Feldioarei Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 31.998 din 14 noiembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - Birouri şi ateliere producţie - Calea Feldioarei Braşov,

Având în vedere prevederile Legea nr. 507/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Birouri şi ateliere producţie - Calea Feldioarei Braşov, elaborat de către S.C. Dobrescu Arh. S.R.L. şi iniţiat de S.C. Folio Q S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU