Hotărârea nr. 333/2000

OBIECT: COMPLETARE LA H.C.L. NR.410/1999 PRIVIND ZONIFICAREA MUNICIPIULUI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.13032 DIN 26 OCTOMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE,

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 333

din data de 27 decembrie 2000

OBIECT:  completarea H.C.L. nr. 410/1999 pentru zonificarea Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 13.032 din 26 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea tabelului de zonificare a Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 410 din 20 decembrie 1999,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă modificarea tabelului de zonificare a Municipiului Braşov, după cum urmează:

Str. Perşani se va transfera în întregime din zona C în zona D
Str. Parângului de la nr. 1-12 şi 1 la final în zona C de la nr. 14 la final zona D
Str. Valea Tei de la nr. 1-31 şi 2-42, zona C de la nr. 53 la final şi 44 la final, zona D
Str. Mirceşti se va transfera de la zona C la zona D
Str. Alexandru Petofi de la 1-39 şi 2-44, zona C de la 41 la final şi 26 la final, zona D
Str. Cetinii de la 1-25 şi 2-44 zona C de la 27 la final şi 46 la final, zona D
Str. General Moşoiu toate grădinile aparţinîtoare numerelor pare care au corespondent spre prelungirea străzii Colţul Putinarilor (Calea Vacilor) - zona D
Str. Ceahlău de la 1-29 şi 2 la final, zona C de la 31 la final, zona D
Str. Valea Rece în întregime se va transfera din zona C în zona D
Str. Petre Ispirescu de la 2-10, zona C de la 12 la final, zona D
Str. Învăţătorilor de la 2-14 şi 1 la final, zona C, de la 16 la final, zona D
Str. Podul Creţului de la 86 la final şi de la 105 la final, zona D de la 2-84 şi 1-103, zona C

     ART. 2. Noua modificare va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2001.

     ART. 3. Hotărârea nr.410/1999 va fi republicată cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NEDECZKY  LADISLAU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 410/1999

republicată conform H.C.L. nr. 333/2000

OBIECT: modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191/21.06.1999, cu privire la zonarea Municipiului Braşov, pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietate privată

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 decembrie 1999,

Analizând referatul nr. ad. 13.023 din 29 noiembrie 1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191 din 21 iunie 1999, cu privire la zonarea Municipiului Braşov, pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietate privată,

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

              ART. 1. Se modifică tabelul privind zonarea Municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 191 din 21 iunie 1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              ART. 2. Pentru străzile ce fac obiectul categoriei "D", aplicarea hotărârii va fi valabilă şi pentru anul 1999, urmând ca pentru celelalte zone, hotărârea să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2000.

              ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

NEDECZKY LADISLAU

TABEL ANEXÃ

ZONA A

 

Agrişelor Eroilor Pictor Pop
Apullum Furcii Rareş Petru
Armata Română Goth Johan Republicii
Bariţiu Gheorghe Grădinarilor Richter Paul
Bălcescu Nicolae Hirscher A. Romană
Beethowen Ludwig Van Honterus Johans Roşiorilor
Benkner Hans Ioan Sfântul Russo Alecu
Blaga Lucian Iorga Nicolae Roth Ludwig Ştefan
Brediceanu Tiberiu Ipătescu Ana Sadoveanu Mihail
Castanilor Izvorul Rece Sfatului Piaţa
Castelului Kogălniceanu Mihail Sincai Gheorghe
Castelului Suiş Livezii Şir Teatrului Piaţa
Cerbului Maniu Iuliu Titulescu Nicolae
Cocea N.D. Maior Petru Toamnei
Consiliul Europei Piaţa Mureşenilor Verii
Coresi Diaconu 15 Noiembrie Victoriei
Coşbuc George Păltiniş Vlad Ţepeş
Costin Miron Peneş Curcanul Wagner Valentin
Dinicu Grigoraş Pieţii Weiss Michael
Dorobanţilor între B-dul 15 Noiembrie şi N.Titulescu Păun Pincio Poiana Braşov, perimetrul ocupat de zona centrală şi dotări turistice (hoteluri, restaurante şi alte dotări speciale)
După Ziduri Poarta Schei  
Enescu George Piaţa Postăvarului  

ZONA B 

 Alecsandri Vasile Dorobanţilor de la str. N. Titulescu la final  Octavian Augustus 
 Alexandru cel Bun  Eminescu Mihai  Odobescu Alexandru
 Aluniş  Enupărului  Olarilor
 Aninoasa  Fabricii  Oltenia
 Arbore Luca Spătaru  Făgetului  Olt
 Arhanghelii Sfinţii  Fântâna Roşie  Ovidiu
 Arinului  Felix Dr.  Padina
 Armoniei  Filimon Nicolae  Papiu Ilarian
 Arţarului  Fragilor  Pavelescu Cincinat
 Aurora  Gării B-dul  Pârâului
 Aurelian  Gârleanu Emil  Petuniei
 Avram Iancu de la început până la str. Nicopole  Ghindei  Pietrosu
 Baba Novac  Grigorescu Iremia  Plevnei
 Babeş Victor Dr.  Grigorescu Nicolae Pictor  Poienii Cale
 Baiulescu Gheorghe Dr.  Griviţei de la str. Plevnei la sfârşit  Popa Şapcă
 Banatului  Grozăvescu Traian  Porumbescu Ciprian
 Basarabiei  Haşdeu Bogdan Petriceicu  Prahova
 Băilor  Hărmanului de la început până la str. Al. Vlahuţă  Privighetorii
 Bărnuţiu Simion  Horia  Prundului
 Bihorului  Iasomiei  Racoviţă Emil
 Bisericii Române  Ionescu Toma dr.  Raţiu Ion Dr.

 Brâncoveanu Constantin

 Iosif Ştefan Octavian  Retezat
 Brânduşelor de la început până la str. Al. Vlahuţă  Înfrăţirii  Sahia Alexandru
 Bucureşti Cale de la început până la str. Uranus  Jepilor  Saturn de la început la str. Uranus
 Buzoianu Colonel  Jianu Iancu  Săcelelor
 Calcarului  Klein Micu  Sânzienelor Alee
 Cantacuzino Ioan Dr.  Lacea Constantin  Serii
 Cantemir Dimitrie  Lazăr Gheorghe  Sitarului de la început până la str. Zorilor
 Caragiale I.L.  Lăcrămioarelor Alee  Sitei
 Caraiman  Lehmann Karl  Slavici Ion
 Carpaţilor de la început până la str. Zorilor  Livada Vulturului  Someş
 Carpenului  Luchian Ştefan Pictor  Stâncii
 Cerna Panait  Lungă de la început la str. Nicopole  Şaguna Andrei Alee
 Cetăţuia  Lunii  Ştefan cel Mare
 Cibinului de la nr.2 la final şi de la nr.1 la nr.23  Lupeni  Szemler Ferencz
 Cloşca  Lupeni Alee  Tâmpei
 Colinei  1 Mai  Târnavei
 Cranţa Maior  9 Mai  Teclu Nicolae
 Creangă Ion  Marinescu I. Dr.  Temeliei
 Crişan  Matei Basarab  Teutsch Mattis
 Crişana  Maramureş  Tomis
 Cris  Măceşului  Traian
 Cuza Alex. Ioan  Mălăieşti  Transilvaniei
 Cernei  Memorandului  Trotuş
Davila Alex. dr.   Meseriaşilor  Ţebeş
 De Mijloc de la început la str. Nicopole  Mestecăniş  Unirii Piaţă
 Dealul de Jos  Mihai Viteazul de la început la str. Plevnei  Universităţii
 Dealul Cetăţii  Milescu Spătar Alee  Uranus
 Dealul Melcilor  Milescu Spătar  Valea Cetăţii B-dul
 Dealul Morii  Mircea cel Bătrân  Varga Ecaterina
 Decebal  Moldova  Vârful cu Dor
 13 Decembrie de la început la str. A. Vlaicu  Molidului  Vlahuţă Alexandru
 De la Vrancea Barbu  Muncii B-dul  Vlaicu Aurel
 Demetrescu Traian  Muntenia  Vuia Trian
 Diana  Mureş  Vulturului
 Dima Gheorghe Sir  Murgu Eftimie  Vulturului Livadă
 Dimineţii  Neagoe Basarab  Zizinului de la început la str. Al. Vlahuţă
 Dobrogea  Nicopole  Zmeurei
 Dobrogeanu Gherea  Oaşului  Zorilor
 Doinei  Oberth Hermann  Warthe

 

 

ZONA C

Abrud După Inişte de la nr.1 la 35 şi nr.2 la 58 Păcii
Albă Egalităţii Pe Tocile
Albăstrelelor Fanionului Perşani
Aluminiului Găgăraşului Petofi Alexandru
Amurgului Ferigii  Piatra Mare
Andreescu Ion Pictor Florilor Plăieşilor Sir
Apollo Fochiştilor Podragu
Argintului Forjei Podul Creţului de la nr.2 la 86 şi nr.1 la nr.103
Astra Freziei Podul lui Grid de la nr.1 la nr. 11 şi de la nr.2 la nr.50
Automotoarelor Galaxiei Poienelor
Avram Iancu de la str. Nicopole la final Goga Octavian Posada
Babeş Liviu Cornel Griviţei de la nr.1 şi 2 la str. Plevnei Printre Grădini
Barbu Lăutaru Grâului Printre Pietre
Bazaltului Harghita Progresului
Bâlea Haţegului Prunului
Berzei Hărmanului de la str. Al. Vlahuţă la str. Florilor Rahovei
Bisericii Sf. Nicolae Hărmanului Fundătură Rădulescu Eliade
Birt Nicolae Căpitan Hortenziei Războieni
Bobâlna Iezer Reconstrucţiei
Bogdan Ioan Independenţei Rovine
Bogdan Alexandru Profesor Ineu Rozelor
Boliac Cezar Islaz Rozmarinului
Brazilor de la str. Rozmarin la final Ispirescu Petre Rulmentul Fundătură
Brânduşelor de la str. Al.Vlahuţă la final 11 Iunie 1848 Saftu Vasile Protopop
Bronzului Învăţătorilor Saligny Andrei Ing.
Bucureşti Cale de la str. Uranus până la str. Saturn Jupiter Salviei
Bujorului Junilor Sarmisegetuza
Busuiocului Lacurilor Saturn de la str. Uranus la final
Caisului Lalelelor Semaforului
Carierei Latină Semenicului
Carierei Fundătură

Lămâiţei

Sion Gheorghe
Călugăreni Levănţicăi Sitarului de la str. Zorilor la final
Carpaţilor de la str. Zorilor la final Locomotivei Soarelui
Căprioarei Lotrului Socului
Cărămidăriei Lungă de la str. Nicopole la final Spartacus
Câmpului Lupu Vasile Stadionului
Cârlova Vasile Magnoliei Strungului
Ceahlău Marte  Suceava
Ceferiştilor 8 Martie Şcolii
Cetinii Măcin Şoimului
Cicoarei Mărăşeşti Ştefan cel Mare şi Sfânt
Ciocanului Mărgăritarilor Tablei
Ciocârliei Mecanicilor Tineretului
Clăbucet Mercur Titan
Coastei Metalugiştilor Tractoarelor
Cocorului Mică Turnului
Codrul Cosminului Micşunelelor Ţibleş
Colonia Metrom Mierlei Ţibleş Fundătură
Colţul Putinarilor de la nr.2 la 20 şi de la nr.1 la 25 Mihai Viteazul de la str. Plevnei la final Valea Albă
Cometei Mimozei Valea Jiului
Constelaţiei Minerva Valea Rece
Constructorilor Alee Mirăslău Valea Tei
Cosmos Mirceşti Varişte de la nr. 1 la 15 şi nr.2 la final
Costiţei Muncitorilor Vidin
Cotun Mironescu Ştefan Pictor Venus
Crinului Mociulschi General Violetelor
Cristianului Neaşlov Viorelelor
Cucului Neculce Ion Cronicar Vişinului
Curcanilor Neptun Vladimirescu Tudor
Dacia Nisipului de Jos Vulcan
Dealul Spirii de la nr. 1 la 33 şi nr. 2 la 24 Nisipului de Sus de la nr.1 la nr. 13 şi nr.2 la nr. 28 Vrancei
13 Decembrie de la str. Aurel Vlaicu la final Oituz Zambilelor
1 Decembrie 1918 Olteţ Zaranda
De Mijloc de la str. Nicopole la final Pajiştei Zizinului de la Al. Vlahuţă la final
Democraţiei Pandurilor Poiana Braşov - Poiana de Jos, exclusiv Islazului
Dorului Panselelor  
Drezinei Parcul Mic  
Dumbrava Roşie Parângului  
Dumitrache General Pavilioanele CFR  

ZONA D

Argintului (de la str. Bronzului la final),

Aluminiului (de la str. Bronzului la final)

Abatorului

După Inişte de la nr. 35 şi 60 la final Murelor
Afinelor După Inişte Alee Muşeţelului
Agricultorilor Eder Hans Muslea Candit
Albinelor Ederii Nica Gh. Constantin
Anghel Dimitrie Fagurului Nicolau Nicola
Aprily Lajos Fânarului Nicovalei
Banciu Axente Fântânii Nisipului de Sus de la nr. 13 D şi 30 la final
Barac Ioan Fântâniţei Nucului
Baciului Feldioarei Nufărului
Bârsan Zaharia Filiaşi Oiţelor
Bârsei Flechfemmaher Al. Orghidan Radu
Bârseanu Andrei Fontei Oţelului
Bârsa Repede Fotino Mişu Paltinului
Benea Augustin Frasinului Pann Anton
Blasius Simon Fronius Daniel Pantu Ioan
Bobancea Ştefan Fuiorului Paşcani
Bobului Fundăturii Pavilioanele CFR
Bogdan Vodă Furnalelor Păşunii
Bologa Lucian Valeriu Garoafelor Pinului
Borzeşti Gării Dârste Plopilor
Brazilor de la început până la str. Rozmarinului Gării Noua Plugarilor
Bran Ion Lemeny Ghimbăşelului Pop Nicolae
Branişte Valeriu Ghiocelului Podul lui Grid de la nr.13 şi 52 la final
Bucureşti Cale, de la str. Saturn la final Giuglea George Podul Creţului de la nr.88 şi 105 la final
Buzeşti Gladiolelor Popea Ioan
Cameliei Gorunului Pumnul Aron
Capra Neagră Gospodarilor Puşcariu Sextil
Carpaţilor de la str. Zorilor la final Halash Gyula Romaniţei
Cavalului Hărmanului de la str. Florilor la final Roşca Pavel
Căliman Valeria Huniade Ion Salcâmului
Cânepii Inului Simeria
Ciceu Ionescu Crum Socec V. Ioan
Câmpului Izvorului Spicului
Cibinului 25 la final Jinga Victor Stejarului
Ciobanului Kolar Gustav Stejerişului
Ciortea Aurel Laminoarelor Strunga Mieilor
Cireşului Lanurilor Suciu Sibianu Mircea
Ciurcu Alexandru Lepedatu Ion Surlaşului
Clemes Andreas Lânii Tâmplarilor
Codru Drăguşan Ioan Lacea Constantin Târgului
Colan Ioan Leiter Artur Teilor
Colţul Putinarilor de la nr. 22-27 la final Liliacului Teiuş
Corbea David Lucazs Iren Telegrafului
Corvin Matei Lucernei Tempea Radu
Cosmeşti Lukas Iohan Hedwin Teodoroiu Ecaterina
Crizantemelor Macului Timiş-Triaj
Cseret Mihaly Maximilian Valeriu Pictor Timişul Sec
Dariu Ioan Mesteacănului Torsului
Dealul Spirii de la nr. 35 la 26 la final Meschendorfer Harald Trandafirului
Dealul Spirii Alee Meşotă Ioan Trifoiului
Deda Metianu Ioan Turnătoriei
Densusianu Ovid Merilor Ulmului
Diamandi Manole Minea Ilie Ungheni
Doja Gheorghe Molnar Viktor Ureche Grigore Cronicar
Dornei Molnar Ianos Urziceni
Dragoş Vodă Morarului Zlatna
Dulgherului Moress Wilhelm Varişte de la nr. 15 la nr.35
După Grădini Munteanu Gavril

Poiana de Jos,

Islaz