Hotărârea nr. 320/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA, GARAJ SUBTERAN B-DUL GARII NR. 32 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 31081 DIN 13 OCTOMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 320

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  expertiza tehnică, garaj subteran B-dul Gării nr. 32

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.081 din 13 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică, garaj subteran B-dul Gării nr. 32,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert în documentaţie cu privire la garajul subteran pentru 12 boxe, realizat pe terenul proprietatea Statului Român amplasat pe B-dul Gării nr. 32.

     ART. 2. Recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiei realizată pe terenul proprietatea Statului Român se va face conform prevederilor Hotărârii nr. 21 din 7 februarie 2000 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY