Hotărârea nr. 32/2000

OBIECT:*SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMA DE 451.445 LEI, DATORATE LA DATA DE 15.09.1999, DE NUMITA FRUNZA RODICA, DIN BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 32

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit, în sumă de 451.445 lei, datorate la data de 15.09.1999, de numita Frunză Rodica, din Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 19.100/18.11.1999 al Direcţiei Economice, Serviciul Venituri, prin care se propune scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit, în sumă de 451.445 lei, datorate la data de 15.09.1999, de Frunză Rodica,

Având în vedere prevederile art. 1, pct. c din H.C.L. nr. 714/1999,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit, în sumă de 451.445 lei, datorate de numita Frunză Rodica, domiciliată în Braşov, str. Micşunelelor nr. 9.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA