Hotărârea nr. 315/2000

OBIECT: APROBARE DEMARARE DE PARTENERIATE DE TIP PUBLIC-PRIVAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATII DE PROPRIETARI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.462/2000 AL DIREC

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 315

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare demarare de parteneriate de tip public-privat între Municipiul Braşov şi asociaţii de proprietari

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.462/2000 al Direcţiei Relaţii-Comunicare, Biroul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari,

În temiul art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă în principiu demararea de parteneriate de tip public-privat între Municipiul Braşov şi asociaţii de proprietari.

     ART. 2. Se constituie o comisie sub denumirea: Comisia pentru parteneriate public-private cu următoarea componenţă:

a) din partea Consiliului Local:

  • Preşedinţii Comisiilor 1, 5 şi 6 precum şi câte un alt membru al fiecăreia dintre aceste comisii.

b) din partea Primăriei Municipiului Braşov:

  • un jurist, un economist, un reprezentant al Direcţiei Gospodărire Oraş, un reprezentant al Direcţiei Arhitectură Urbanism şi un reprezentant al Biroului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Direciei Relaţii Comunicare.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin dispoziţie, va desemna reprezentanţii Primăriei Municipiului Braşov care vor fi membri ai comisiei.

     ART. 4. Comisia va prezenta şi va supune aprobării Consiliului Local Regulamentul privind derularea proiectelor de tip public-privat în Municipiul Braşov, în sensul prezentei hotărâri, la şedinţa Consiliului Local din luna martie 2001. 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY