Hotărârea nr. 293/2000

OBIECT: DEZMEMBRARE IMOBIL - PIAŢA SFATULUI NR. 14; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.146 DIN 21.09.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 293

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  dezmembrare imobil, Piaţa Sfatului nr. 14

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.146 din 21 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la dezmembrarea imobilului din Piaţa Sfatului nr. 14,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere precizat de către expert în dosarul privind dezmembrare imobil situat în Piaţa Sfatului nr. 14.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA