Hotărârea nr. 269/2000

OBIECT: DEZMEMBRARE TEREN B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 66; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.222/4.10.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, P

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 269

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  dezmembrare teren B-dul 15 Noiembrie nr. 66

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.222/4.10.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind dezmembrare teren pentru garaj construit pe terenul aferent imobilului din B-dul 15 Noiembrie nr. 66,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere prezentat de expert, dar rezolvarea acestui caz împreună cu celelalte existente din incinta imobilului din B-dul 15 Noiembrie nr. 66, aşa cum se propune şi în referat, se va rezolva conform prevederilor H.C.L. nr. 21 din 7 februarie 2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA