Hotărârea nr. 265/2000

OBIECT: STABILIREA UNOR RELAŢII DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI ORAşUL LANGFANG DIN CHINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 25.413/11 OCT. 2000 AL SERVICIULUI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 265

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  stabilirea unor relaţii de colaborare între Municipiul Braşov şi oraşul Langfang din China

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 25.413/11 octombrie 2000 al Serviciului Protocol, Relaţii Internaţionale - Integrare Europeană, privind stabilirea unor relaţii de colaborare între Municipiul Braşov şi oraşul Langfang din China,

În temiul art.20, litera x şi al art.28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă stabilirea legăturilor de cooperare şi colaborare între Municipiul Braşov şi oraşul Langfang din China.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA