Hotărârea nr. 262/2000

OBIECT: "ORGANIZAREA SÃRBÃTORILOR DE IARNÃ 2000 - 2001" ÎN MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 33.546/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 262

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT: "Organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2000 - 2001" în Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. t 33.546/2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2000-2001 în Municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, literele o, v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă programul privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 200-2001 propus de către Primăria Braşov, prin referatul Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului.

     ART. 2. Perioada de organizare a activităţilor specifice acestui eveniment este 1 decembrie 2000 - 15 ianuarie 2001, pentru acţiunile ce se vor desfăşura în perimetrul oraşului şi 15 decembrie 2000 - 1 martie 2001, pentru acţiunile ce se vor desfăşura în Poiana Braşov.

     ART. 3. Amplasamentele necesare desfăşurării activităţilor cu caracter social-cultural vor fi puse la dispoziţia participanţilor (agenţi economici, persoane fizice etc.), în mod gratuit, numai în baza unui contract de asociere cu Primăria Braşov.

Pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter comercial, participanţii vor plăti taxa de publicitate şi taxa de ocupare a domeniului public în baza autorizaţiei eliberate de serviciul de specialitate.

Atât contractul de asociere cât şi autorizaţia de ocupare vor prevederea expres clauza privind măsurile de protejare a mobilierului urban existent cât şi condiţiile de predare la expirarea perioadei.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA

ANEXA                    

la H.C.L. nr. 262/2000            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

LOCUL DE DESFÃŞURARE

1

Organizarea manifestărilor "Zilele Braşovului"

 • Programe ocazionate de Ziua Naţională a României - Concert festiv,
 • Programe cultural-artistice;
 • Concerte de muzică populară, muzică uşoară, muzică pop, rock;
 • Parada portului popular.

Piaţa Sfatului

Centrul Civic

2

Montarea Pomului de Crăciun împodobid cu ghirlande din becuri multicolore şi amplasare de ghirlande de steguleţe divers colorate

Piaţa Sfatului, Sala Sporturilor, Parcul Trandafirilor, Zona Gării călători, Zona Parcării ITC-Vlahuţă, Zona Tractorul, Zona Noua, Platforma C7 - Centrul Civic

3

Organizare "Târg de Crăciun" prin:

 • Amplasare construcţii uşoare din lemn în care se vor prezenta produsele meşteşugarilor, artizanilor, micilor producători, comercianţilor braşoveni etc. pe amplasamentele care vor crea atmosfera specifică comerţului braşovean prin reconstituirea atmosferei de târg meşteşugăresc al Braşovului. Căsuţele vor fi ornamentate, luminate în interior şi exterior şi acoperite cu ramuri de brad;
 • construire (amenajare) scenă;
 • împodobirea pieţei cu ornamente de iarnă şi ghirlande luminoase;
 • organizarea unor manifestări: bal mascat, prezentarea meşteşugarilor, spectacole, concursuri, expoziţie produse alimentare specifice Crăciunului, întâlnire cu Moş Crăciun, Parada Junilor, prezentare porturi populare, teatrul pe butoaie, concerte, colinde, muzică medievală, spectacole de lumini şi foc de artificii, carnaval de iarnă, carnaval măşti populare, spectacol de stradă - Noaptea de Revelion etc.
 • instalaţii uşoare de agrement pentru copii;
 • transmisii TV

 

 

 

 

 

Piaţa Sfatului

4

 

5

Amplasarea unor instalaţii de agrement pentru copii, adulţi, sub forma unor parcuri de distracţii constând din platforme pentru maşinuţe tamponabile, carusele, carusele cu balans, electroscutere. Tir sportiv, trenuleţe, instalaţii rotative (paraşute) şi alte tipuri de instalaţii de agrement.

Montare scenă pentru organizare concerte, spectacole distractive, manifestări cultural-aritistice.

Sala Sporturilor

Parcul Trandafirilor

Zona Gării călători

Zona Parcare auto ITC

Zona Platformă bloc C7 - Centrul Civic

Piaţa Sfatului

Zona bloc C7 - Centrul Civic

6

Amplasare de căsuţe decorate cu ornamente specifice sărbătorilor de iarnă acoperite cu ramuri de brad, ghirlande, pentru comercializare produse specifice (sucuri, dulciuri, produse patiserie etc.)

Piaţa Sfatului, Sala Sporturilor, Parcul Trandafirilor, Zona Gării călători, Zona Parcări ITC-Vlahuţă, Zona Tractorul, Zona noua, Platforma C7 - Centrul Civic

7

Montare "Portal spre Sărbătorile de iarnă"

Str. Republicii (în dreptul Ceainăriei Orient)

8

Împodobirea brazilor existenţi (naturali) cu ghirlande de becuri multicolore, steguleţe, cadouri etc.
 • Zona Prefecturii
 • Zona Primăriei
 • Zona promenadă Parc Titulescu
 • Zona intersecţie Iuliu Maniu - 13 Decembrie - str. Castanilor

9

Montare ghirlande de becuri colorate între stâlpii de iluminat public pe arterele publice din Municipiul Braşov

Str. Mureşenilor, Piaţa Sfatului, str. Gh. Bariţiu, B-dul Eroilor, str. N. Iorga, B-dul 15 Noiembrie, str. Iuliu Maniu, str. Lungă, Platou Rectorat, B-dul Victoriei, str. M. Kogălniceanu, str. 13 Decembrie, B-dul Griviţei, str. N. Bălcescu, Calea Bucureşti, str. carpaţilor, B-dul Muncii, Zona Parc Trandafirilor

10

Montare ghirlande sub formă de bucle din cetină de brad, cu becuri multicolore, cu susţinere pe imobile prin console şi cabluri

Str. Republicii

11

Organizare "Sat de Iarnă" prin:

 • Montare scenă modulată dotată cu instalaţie de sunet şi de lumini;
 • amplasare în zona scenei de rulote şi căsuţe din lemn cu arhitectură specifică;
 • amplasare construcţii ce vor imita igluurile eschimoşilor (creând ţinutul polar). căsuţele vor fi decorate cu ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, luminate, acoperite cu ramuri de brad, căsuţele vor adăposti baruri, puncte de vânzare alimente preambalate etc.
 • ornamentare pom de iarnă pe un brad existent în aproprierea scenei,
 • organizare manifestări specifice ca Moş Crăciun, concursuri şi spectacole, concerte muzică pop, rock, concursuri ski, karaoke, concursuri snow-board,
 • revelionul pe pârtie - Noaptea de Revelion - foc de artificii, festivalul gheţii, săptămâna îndrăgostiţilor, petrecerea ultimei zăpezi, transmisii TV etc.

Poiana Braşov - Zona situată în spatele restaurantului Capra Neagră

Pârtia Bradul