Hotărârea nr. 246/2000

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV LA PROGRAMUL R.I.C.O.P. COMPONENTA "LUCRÃRI PUBLICE", CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL CU NR. T AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE ORAş, SE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  246

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: participarea Municipiului Braşov la Programul R.I.C.O.P. componenta "Lucrări publice"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 28.339 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic-Investiţii, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la programul R.I.C.O.P., componenta "Lucrări publice" şi co-finanţarea din bugetul local al anul 2001-2002 a minim 10% din valoarea proiectelor care vor fi promovate şi aprobate pentru finanţare de către Comitetul de Selecţie al Programului R.I.C.O.P. - Zona 5,

În temeiul art. 20, literele e, v din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată, şi art. 5, pct. 7, 8, art. 16, alin. 1 şi 3 din Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la Programul R.I.C.O.P. - Componenta "Lucrări publice".

     ART. 2. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al anului 2001-2002 a minim 10% din valoarea proiectelor care vor fi promovate şi aprobate pentru finanţare de către Comitetul de Selecţie al Programului  R.I.C.O.P. - Zona 5.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI