Hotărârea nr. 241/2000

OBIECT: ACTUALIZAREA COMISIILOR PREVÃZUTE DE LEGEA PROTECŢIEI CIVILE NR. 106/1996; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.408/2000 AL INSPECTORATULUI DE PRO

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   241

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: actualizarea comisiilor prevăzute de Legea protecţiei civile nr. 106/1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 20.408/2000 al Inspectoratului de Protecţie Civilă Municipal, prin care se propune actualizarea comisiilor prevăzute de Legea protecţiei civile nr. 106/1996,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă Comisia de Protecţie Civilă şi Comisiile de specialitate cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Comisiile mai sus-menţionate se vor constitui din personalul agenţilor economici cuprinşi în anexa rn. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 3. Începând cu data prezentei, se revocă H.C.L. nr. 137/2000.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI

ANEXA NR. 1               

la H.C.L. ne. 241/2000         

COMISIA DE PROTECŢIE CIVILÃ

 1. Loga Mugur - ajutor cu pregătirea pentru intervenţie;
 2. Arnold Ungureanu - ajutor cu probleme de organizare;
 3. Raţă Camelia - ajutor cu probleme de transmisiuni-alarmare;
 4. Stan Cicerone - ajutor de deblocare-salvare şi adăpostire;
 5. Doiciu Cecilia - ajutor cu protecţia antichimică, probleme medicale şi mediu;
 6. Râşteiu Gheorghe - ajutor cu probleme de logistică;
 7. Cincu Daniel - ajutor cu probleme tehnice şi de transport.

COMISII DE SPECIALITATE

a). COMISIA DE EVACUARE:

 1. Marinescu Lorelai - şef Compartiment Investiţii-Inspectoratul Şcolar;
 2. Boldeanu Costel - şef Serviciul Intervenţii Rapide şi Acţiuni Comunitare;
 3. Dabija Viorel - inspector Serviciul Intervenţii Rapide şi Acţiuni Comunitare.

b). COMISIA TRANSMISIUNI-ALARMARE:

 1. Maricuţoiu Marin - şef Serviciul Reţea - Romtelecom;
 2. Olaru Dumitru - şef Serviciul Comutaţie Romtelecom;
 3. Vichita Iohan - şef Serviciul Transmisiuni - Romtelecom.

c). COMISIA DE PROTECŢIE ADÃPOSTIRE:

 1. Iliescu Gheorghe - şef Serviciul Administrarea Domeniului Public,
 2. Stoia Horia - arhitect Serviciul Disciplina în Construcţii;
 3. Niculescu Sevastian - inspector Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile.

d). COMISIA DE DEBLOCARE-SALVARE:

 1. Radnoti Attila - şef Serviciul Administrare Străzi;
 2. Drăgoi Gheorghe - inspector de specialitate Serviciul Administrare Străzi;
 3. Bucur Dan - inspector Serviciul Administrarea Domeniului Public.

e). COMISIA ENERGETICÃ:

 1. Roşca Ioan - director adjunct Dezvoltare - Electrica S.A.,
 2. Puşcariu Radu - director adj. Marketing - Electrica S.A.,
 3. Negoiţă Adrian - director adj. Exploatare - Electrica S.A.

f). COMISIA PROTECŢIE ANTICHIMICÃ:

 1. Ghioc Emilian - director Agenţia de Protecţia Mediului;
 2. Stoian Dorin - inspector şef Agenţia de Protecţia Mediului;
 3. Lichiardopol Cornel - inspector Agenţia de Protecţia Mediului.

g). COMISIA MEDICALÃ:

 1. Măzgăreanu Ioan - director Spitalul de Pediatrie;
 2. Birta Csaba - director Spitalul Municipal,
 3. Alfianu Ioan - director Spitalul de Boli Infecţioase.

h). COMISIA SANITAR-VETERINARÃ:

 1. Dumitru Mihai - director Direcţia Sanitar-Veterinară;
 2. Neagu Gheorghe - şef serviciul Poliţia Sanitar-Veterinară;
 3. Puchianu Gheorghe - şef laborator Direcţia Sanitar-Veterinară.

i). COMISIA DE DRUMURI ŞI PODURI:

 1. Dulea Ioan - director adj. R.A. Jud. Drumuri şi Poduri;
 2. Niţescu Bogdan - şef serviciul aprovizionare R.A. Jud. Drumuri şi Poduri;
 3. Marincaş Emil - şef serviciul mecanizat R.A. Jud. Drumuri şi Poduri.

j). COMISIA DE INFORMATICÃ

 1. Streza Victor - manager INVOSOFT Braşov;
 2. Vlad Gabriela - şef serviciul Informatic - Primăria Braşov,
 3. Şandor Cristina - şef Serviciul Culegere şi preluare automată a datelor - Primăria Braşov.

k). COMISIA PENTRU AGRICULTURÃ ŞI ALIMENTAŢIE:

 1. Nicolae Rozina - director Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului,
 2. Mirişteanu Nicuşor - inspector de specialitate Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului;
 3. Neculici Daniela - inspector de specialitate Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului.

l). COMISIA DE LOGISTICÃ:

 1. Vătafu Virgil - şef Serviciul Administrativ;
 2. Cimpoieş Iordachi - inspector de specialitate Serviciul Administrativ;
 3. Niţu Claudiu - inspector Serviciul Administrativ.

m). COMISIA DE TRANSPORT:

 1. Pulpea Augustin - director R.A.T. Braşov;
 2. Creciunescu Cezar - şef producţie R.A.T. Braşov,
 3. Hărmănean Vasile - şef control R.A.T. Braşov.

ANEXA NR. 2            

la H.C.L. nr. 241/2000      

1

REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT BRAŞOV
2 S.C. TINO S.A.
3 S.C. FAREB S.A.
4 S.C. KRAFT JACOBS SUCHARD ROMÂNIA S.A.
5 R.A. TERMO S.A.
6 S.C. CONFOREST S.A.
7 S.C. TRANSILVANIA S.A.
8 S.C. SERE BRAŞOV S.A.
9 S.C. COBCO S.A.
10 S.C. RECON S.A.
11 S.C. COMPREST S.A.
12 INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI
13 S.C. MECO S.A.
14 S.C. LUCS S.A.
15 S.C. MET-CHIM S.A.
16 S.C. TAMIV S.A.
17 S.C. TELEFERICUL S.A.
18 S.C. SCUT S.A.
19 S.C. GENERAL TRANS 1 S.A.
20 S.C. ECTRANSPORT S.A.
21 S.C. RIAL S.R.L.
22 S.C. IMPRIMERIILE MEDIAPRO S.A.
23 S.C. SCALA-CONSTRUCŢII S.A.
24 S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.
25 S.C. POIANA BRAŞOV S.A.
26 S.C. POIANA CIBELA S.A.
27 S.C. ANA HOTES S.A.
28 S.C. COGATE PALMOLIVE S.R.L.
29 S.C. ROMLAG S.A.
30 S.C. PANIFICAŢIE POSTÃVARUL S.A.
31 S.C. ARO PALACE
32 SPITALUL MUNICIPAL
33 INFOSOFT S.R.L.
34 COMPANIA APA
35 S.C. LUBRIFIN S.A.
36 S.C. MECON S.A.
37 DIRECŢIA SANITAR-VETERINARÃ
38 S.C. AUTTRANSPORT S.A.
39 S.C. AUTOTRANSMAR S.A.
40 S.C. TOD FAX S.R.L.
41 S.C. MARTAX S.R.L.
42 S.C. REYNALDO S.R.L.
43 S.C. ELSIND S.R.L.
44 S.C. TAXI CCB
45 S.C. DECATEL S.A.
46 S.C. TUNELE S.A.
47 S.C. BADR S.A.
48 S.C. REMAT S.A.