Hotărârea nr. 229/2000

OBIECT: APROBAREA ORGANIZÃRII şI DESFÃşURÃRII "FESTIVALULUI NAŢIONAL AL BERII" 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 22.550 DIN 06.09.2000 AL SERVICIULUI LIBERÃ

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   229

din data de 25 septembrie 2000

OBIECT: aprobarea organizării şi desfăşurării "Festivalului Naţional al Berii" 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 septembrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.550 din 06.09.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea organizării şi desfăşurării "Festivalului Naţional al Berii" 2000, în perioada 04-08 octombrie 2000,

În temeiul art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ocazionate de Festivalul Naţional al Berii ediţia 2000, de către Municipiul Braşov, în calitate de coorganizator, în colaborare cu S.C. Aurora S.A., în perioada 04-08 octombrie 2000.

     ART. 2. Participarea Municipiului Braşov, în calitate de coorganizator, nu va implica financiar Primăria Municipiului Braşov, care va pune la dispoziţie între orele 10.00-21.00, următoarele amplasamente: Parcarea Aro Palace, Parcare Rectorat, Capătul B-dul Eroilor (lângă Casa Armatei), Staţie R.A.T. Livada Poştei, Parcarea str. După Ziduri (lângă Biblioteca Gheorghe Bariţiu), Şirul Livezii.

     ART. 3. S.C. Aurora S.A. va achita taxa de ocupare a parcării de la Rectorat, cocesionarului acesteia, S.C. P&P S.R.L. şi va asigura respectarea ordinii publice pe perioada festivalului, în toate zonele unde acesta se desfăşoară.

      ART. 4. Condiţiile de desfăşurare ale festivalului sunt următoarele:

  • Programul de desfăşurare al manifestărilor va fi în intervalul de timp cuprins între orele 10.00-21.00;
  • Accesul pentru aprovizionarea standurilor de vânzare va fi permis numai pentru autoutilitare, având maxim 3,5 tone;
  • Vânzarea berii se va face numai în pahare de plastic de unică folosinţă;
  • Amplasamentele vor fi amenajate gen "grădină de vară" dotate cu mobilier uşor (mese şi scoaune din plastic, umbrele, baruri mobile, mochetă şi un număr necesar de toalete chimice),
  • Se vor obţine avizele: Direcţiei de Sănătate Publică, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi Poliţiei Municipiului Braşov,
  • S.C. Aurora S.A. va prezenta o scrisoare de garanţie bancară în valoare de 600 milioane lei, sumă care să asigure remedierile eventualelor stricăciuni aduse mobilierului urban şi dotărilor aferente amplasamentelor destinate desfăşurării festivalului.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

LADISLAU  HATHAZI