Hotărârea nr. 22/2000

OBIECT:*INSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND GARAJUL DIN STR.AVRAM IANCU NR.51* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.39.858 DIN 02.12.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 22

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: însuşirea expertizei tehnice privind garajul din str. Avram Iancu nr. 51

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 39.858 din 2 decembrie 1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind dosarul de expertiză ce se referă la situaţia unui garaj din str. Avram Iancu nr. 51,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert, privitor la garajul situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 51.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA