Hotărârea nr. 175/2000

OBIECT: STABILIREA NUMARULUI DE MEMBRI AI COMSIILOR DE SPECIALITATEALE CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 IULIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE OPTIUNILE EXPRIMATE DE CONSILIERII MUNICIPALI CU PRI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   175

din data de 10 iulie 2000

OBIECT: stabilirea numărului de membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 iulie 2000,

Având în vedere opţiunile exprimate de consilierii municipali cu privire la componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul art.28 şi art.36 din Legea administraţiei publice locale  nr.69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Braşov vor fi compuse din 5, 7 sau 9 membri, în funcţie de opţiunile exprimate de către consilieri.

 

Preşedinte de şedinţă,

PUIU   VLADIMIR