Hotărârea nr. 172/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2000, AVÂND ÎN VEDERE REZULTATUL VOTURILOR EXPRIMATE, ÎN TEMEIUL ART. 47 SI ART. 28 DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE NR. 69/1991, REPUBLICATA, H O

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   172

din data de 23 iunie 2000

OBIECT: rezultatul voturilor exprimate

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2000,

Având în vedere rezultatul voturilor exprimate,

În temeiul art. 47 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Domnul consilier IOAN IONIŢÃ se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov.

  

Preşedinte de şedinţă,

OCTAVIAN   CÃPITANU