Hotărârea nr. 171/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2000, AVÂND ÎN VEDERE REZULTATUL VALIDARII MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI, PRECUM SI FAPTUL DEPUNERII JURAMINTELOR DE CATRE ACESTIA, ÎN TEMEIUL ART.17, ALIN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   171

din data de 23 iunie 2000

OBIECT: rezultatul validării mandatelor consilierilor locali, precum şi faptul depunerii jurămintelor de către aceştia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2000,

Având în vedere rezultatul validării mandatelor consilierilor locali, precum şi faptul depunerii jurămintelor de către aceştia,

În temeiul art. 17, alin. 5 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Consiliul Local al Municipiului Braşov se declară legal constituit.

 

Preşedinte de şedinţă,

OCTAVIAN   CÃPITANU