Hotărârea nr. 170/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2000, AVÂND ÎN VEDERE RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ALEGERILOR CONSILIERILOR LOCALI şI PROPUNERILE DE VALIDARE SAU INVALIDARE A MAND

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   170

din data de 23 iunie 2000

OBIECT: raportul comisie de validare cu privire la legalitatea alegerilor consilierilor locali şi propunerile de validare sau invalidare a mandatelor acestora, precum şi voturile exprimate pentru fiecare consilier

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2000,

Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerilor consilierilor locali şi propunerile de validare sau invalidare a mandatelor acestora, precum şi voturile exprimate pentru fiecare consilier,

În temeiul art. 17 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic Se aprobă raportul prezentat de Comisia de validare cu privire la legalitatea alegerilor consilierilor Consiliului Local al Municipiului Braşov şi în consecinţă, se validează mandatele următorilor consilieri aleşi la 4 iunie 2000:

 1. IONIŢÃ IOAN           - Partidul Democraţiei Sociale din România
 2. CÃPITANU OCTAVIAN     - Partidul Democraţiei Sociale din România
 3. PUIU VLADIMIR         - Partidul Democraţiei Sociale din România
 4. ATOMEI GHEORGHE       - Partidul Democraţiei Sociale din România
 5. SORICI IOAN           - Partidul Democraţiei Sociale din România
 6. NICULESCU PANAIT      - Partidul Democraţiei Sociale din România
 7. DOGAR NICOLAE         - Partidul Democraţiei Sociale din România
 8. BÂSCÃ IOAN            - Partidul Democraţiei Sociale din România
 9. IONESCU LUCIAN        - Partidul Democraţiei Sociale din România
 10. GULEA SORIN           - Partidul Naţional Liberal
 11. HATHAZI LADISLAU      - Partidul Naţional Liberal
 12. GHIŞE MARIA           - Partidul Naţional Liberal
 13. GRIGORESCU SORIN      - Partidul Naţional Liberal
 14. BECHEANU PAUL         - Partidul Naţional Liberal
 15. TECÃU MARIUS          - Partidul Naţional Liberal
 16. NICA MARIUS           - Partidul Naţional Liberal
 17. FLOROI GHEORGHE       - Partidul Naţional Liberal
 18. SCRIPCARU GHEORGHE    - Alianţa pentru România
 19. RADU MIRON            - Alianţa pentru România
 20. FLOREA GHILE FLORIN   - Alianţa pentru România
 21. NADUDVARY GHEORGHE    - Uniunea Democrată Maghiară din România
 22. NEDECZKY LADISLAU     - Uniunea Democrată Maghiară din România
 23. ZAKARIAS CAROL        - Uniunea Democrată Maghiară din România
 24. GONŢEA ION            - Partidul Democrat
 25. ZOTA CORNELIU         - Partidul Democrat
 26. GONŢEA PAUL           - Partidul Democrat
 27. IONEL ADRIAN          - Partidul România Mare
 28. DINU GHEORGHE         - Partidul România Mare
 29. BERLIN COSTEL PETRIŞOR- Partidul România Mare
 30. SALCÃ HORIA           - Convenţia Democrată Română
 31. BÂRSÃŞTEANU TRAIAN    - Convenţia Democrată Română

   

   Preşedinte de şedinţă,

OCTAVIAN   CÃPITANU