Hotărârea nr. 169/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE FACUTE SI REZULTATUL VOTURILOR EXPRIMATE PRIVIND NUMARUL MEMBRILOR SI COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   169

din data de 23 iunie 2000

OBIECT: numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 4 iunie 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2000,

Având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor exprimate privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 4 iunie 2000,

În temeiul art. 17, alin. 1 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Braşov, formată din 7 membri, care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componenţă:

  1. GRIGORESCU SORIN
  2. NADUDVARY GHEORGHE
  3. RADU MIRON
  4. GONŢEA ION
  5. PUIU VLADIMIR
  6. IONE ADRIAN
  7. BÂSCÃ IOAN

 

 Preşedinte de şedinţă,

OCTAVIAN   CÃPITANU