Hotărârea nr. 166/2000

OBIECT: RESPINGERE P.U.D. CLADIRE BIROURI SI MAGAZIN DE PREZEN TARE PE STR.DOROBANTILOR NR. 4 B CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 12.041 DIN 09.05.2000 AL SERVICIULUI STRATE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   166

din data de 29 mai 2000

OBIECT: respingere P.U.D. Clădire birouri şi magazin de prezentare pe str. Dorobanţilor nr. 4 B

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. T 12.041 din 9 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind aprobare P.U.D. Clădire birouri şi magazin de prezentare pe str. Dorobanţilor nr. 4 B,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge proiectul P.U.D. Clădire birouri şi magazin de prezentare pe str. Dorobanţilor nr. 4 B, proiect nr. 2045/1999, elaborat de S.C. DANINA STAR S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA