Hotărârea nr. 152/2000

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNEI SUME ÎN VEDEREA ORGANIZARII CELEI DE-A III-A EDITII A "ZILEI TINERETULUI BRASOVEAN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND CEREREA LIGII FEMEILOR BRAS

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   152

din data de 29 mai 2000

OBIECT: alocarea din bugetul local a unei sume în vederea organizării celei de-a III-a ediţii a "Zilei Tineretului Braşovean"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând cererea Ligii Femeilor Braşov prin care se solicită alocarea din bugetul local a sumei de 18.300.000 lei, în vederea organizării celei de-a III-a ediţii a "Zilei Tineretului Braşovean",

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 18.300.000 lei, în vederea organizării celei de-a III-a ediţii a "Zilei Tineretului Braşovean".

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA