Hotărârea nr. 149/2000

OBIECT: P.U.D. AMPLASARE HALA DE DEPOZITARE, MAGAZIN, BIROURI, BAR SI LOCUINTA DE SERVICIU, PE D.N. 13; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 5.214 DIN 19.04.2000, AL SERVICIUL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   149

din data de 29 mai 2000

OBIECT: P.U.D. Amplasare hală de depozitare, magazin, birouri, bar şi locuinţă de serviciu, pe D.N. 13

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. T 5.214 din 19 aprilie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. Amplasare hală de depozitare, magazin, birouri, bar şi locuinţă de serviciu, pe D.N. 13,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. Amplasare hală de depozitare, magazin, birouri, bar şi locuinţă de serviciu, pe D.N. 13, proiect nr. 1.893/21.05.1999, elaborat de S.C. DANINA STAR  S.R.L. şi având ca beneficiar firma RECOBOL S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA