Hotărârea nr. 148/2000

OBIECT: EXPERTIZA PRIVIND TEREN SI CONSTRUCTIE DIN POIANA BRASOV NR.59; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.056 DIN 06.04.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   148

din data de 29 mai 2000

OBIECT: expertiza vizând teren şi construcţie din Poiana Braşov nr. 59

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.056 din 6 aprilie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind imobilul din Poiana Braşov nr. 59, Vila Padina,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere prezentat în documentaţia de expertiză, privind identificarea terenului şi a construcţiei din Poiana Braşov nr. 59, Vila Padina, întrucât nu s-a identificat componenţa construcţiei, aceasta aflându-se în administrarea S.C. CIBELA GROUP, care nu este parte în proces.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA