Hotărârea nr. 137/2000

OBIECT: ACTUALIZARE COMISII PREVAZUTE DE LEGEA PROTECTIEI CIVILE NR.106/1996. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.056/2000 AL INSPECTORATULUI DE PROTECTIE CIVILA MUNICIPAL PRIN

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   137

din data de 4 mai 2000

OBIECT: actualizare comisii prevăzute de Legea protecţiei civile nr. 106/1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 10.056/2000 al Inspectoratului de Protecţie Civilă Municipal, prin care se propune actualizarea comisiilor prevăzute de Legea protecţiei civile nr. 106/1996,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă comisia de protecţie civilă şi comisiile de specialitate cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Comisiile mai sus-menţionate se vor constitui din personalul agenţilor economici cuprinşi în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 3. Începând cu data prezentei, se revocă H.C.L. nr. 85/1999, republicată, conform H.C.L. nr. 113/1999.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU

 

Anexa nr. 1                                 

 la H.C.L. nr. 137          

COMISIA DE PROTECŢIE CIVILÃ: 

 1. LOGA MUGUR - ajutor cu pregătire pentru intervenţie;
 2. UNGUREANU ARNOLD - ajutor cu organizarea;
 3. RAŢÃ CAMELIA - ajutor cu probleme de transmisiuni-alarmare;
 4. STAN CICERONE - ajutor cu deblocare-salvare şi adăpostire;
 5. DOICIU CECILIA - ajutor cu protecţia antichimică şi mediu;
 6. EFTIMIE ELENA - ajutor cu probleme medicale;
 7. CINCU DANIEL - ajutor cu probleme tehnice;
 8. VLÃDOIU ROMULUS - ajutor cu probleme logistice şi de transport.

COMISII DE SPECIALITATE:

a) COMISIA DE EVACUARE:

 1. MARINESCU LORELAI - şef compartiment investiţii - Inspectoratul Şcolar;
 2. BOLDEANU COSTEL - şef serviciu investiţii rapide şi acţiuni comunitare;
 3. DABIJA VIOREL - inspector serviciul intervenţii rapide şi acţiuni comunitare.

b) COMISIA TRANSMISIUNI - ALARMARE:

 1. MÃRICUŢOIU MARIN - şef serviciu reţea - ROMTELECOM;
 2. OLARIU DUMITRU - şef serviciu comutaţie - ROMTELECOM;
 3. VICHITA IOHAN - şef serviciu transmisiuni - ROMTELECOM.

c) COMISIA DE PROTECŢIE ADÃPOSTIRE:

 1. ILIESCU GHEORGHE - şef serviciu administrarea domeniului public;
 2. STOIA HORIA - arhitect serviciul disciplină construcţii;
 3. NICULESCU SEVASTIAN - inspector serviciul evidenţă şi administrare imobile;

d) COMISIA DE DEBLOCARE - SALVARE:

 1. RADNOTI ATTILA - şef serviciu administrare străzi;
 2. DRÃGOI GHEORGHE - inspector de specialitate serviciul administrare străzi;
 3. BUCUR DAN - inspector serviciul administrare străzi.

e) COMISIA ENERGETICÃ:

 1. ROŞCA IOAN - director adjunct dezvoltare - Electrica S.A.;
 2. PUŞCARIU RADU - director adjunct marketing - Electrica S.A.;
 3. NEGOIŢÃ ADRIAN - director adjunct exploatare - Electrica S.A.

f) COMISIA PROTECŢIE ANTICHIMICÃ:

 1. GHIOC EMILIAN - director Agenţia de Protecţia Mediului;
 2. STOIAN DORIN - inspector şef Agenţia de Protecţia Mediului;
 3. LICHIARDOPOL CORNEL - inspector Agenţia de Protecţia Mediului.

g) COMISIA MEDICALÃ:

 1. MÃZGÃREANU IOAN - director Spitalul de Pediatrie;
 2. BIRTA CSABA - director Spitalul Municipal;
 3. ALFIANU IOAN - director Spitalul de Boli Infecţioase.

h) COMISIA MEDICALÃ:

 1. DUMITRU MIHAI - director Direcţia Sanitar-Veterinară;
 2. NEAGU GHEORGHE - şef serviciu Poliţie Sanitar-Veterinară;
 3. PUCHIANU GHEORGHE - şef laborator Direcţia Sanitar-Veterinară.

i) COMISIA DE DRUMURI ŞI PODURI:

 1. DULEA IOAN - director adjunct R.A. Jud. Drumuri şi Poduri;
 2. NIŢESCU BOGDAN - şef serviciu aprovizionare R.A. Jud. Drumuri şi Poduri;
 3. MARINCAŞ EMIL - şef serviciu mecanizare R.A. Jud. Drumuri şi Poduri.

j) COMISIA DE INFORMATICÃ:

 1. STREZA VICTOR - manager INFOSOFT Braşov;
 2. VLAD GABRIELA - şef serviciu informatică Primăria Braşov;
 3. ŞANDOR CRISTINA - şef serviciu culegere şi prelucrare automată a datelor Primăria Braşov.

k) COMISIA PENTRU AGRICULTURÃ ŞI ALIMENTAŢIE:

 1. NICOLAE ROZINA - director Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului;
 2. MIRÃŞTEANU NICUŞOR - inspector de specialitate Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului;
 3. NECULICI DANIELA - inspector de specialitate Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului.

l) COMISIA DE LOGISTICÃ:

 1. VÃTAFU VIRGIL - şef serviciu administrativ;
 2. CIMPOIEŞU IORDACHI - inspector serviciul administrativ;
 3. NIŢU CLAUDIU - inspector serviciul administrativ.

m) COMISIA DE TRANSPORT:

 1. PULPEA AUGUSTIN - director R.A.T. Braşov;
 2. CRÃCIUNESCU CEZAR - şef producţie R.A.T. Braşov;
 3. HÃRMÃNEANU VASILE - şef control R.A.T. Braşov.

 

Anexa nr. 2          

la H.C.L. nr. 137       

 1. REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT BRAŞOV
 2. S.C. TINO S.A.
 3. S.C. FAREB S.A.
 4. S.C. KRAFT JACOBS SUCHARD ROMÂNIA S.A.
 5. R.A. TERMO S.A.
 6. S.C. CONFOREST S.A.
 7. S.C. TRANSILVANIA S.A.
 8. S.C. SERE BRAŞOV S.A.
 9. S.C. COBCO S.A.
 10. S.C. RECON S.A.
 11. S.C. COMPREST S.A.
 12. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI
 13. S.C. MECO S.A.
 14. S.C. LUCS S.A.
 15. S.C. MET-CHIM S.A.
 16. S.C. TAMIV S.A.
 17. S.C. TELEFERICUL S.A.
 18. S.C. SCUT S.A.
 19. S.C. GENERAL TRANS 1 S.A.
 20. S.C. ELECTRANSPORT S.A.
 21. S.C. RIAL S..RL.
 22. S.C. IMPRIMERIILE MEDIAPRO S.A.
 23. S.C. SCALA - CONSTRUCŢII S.A.
 24. S.C. VECTRA SERVICE S.R.L.
 25. S.C. POIANA BRAŞOV S.A.
 26. S.C. POIANA CIBELA S.A.
 27. S.C. ANA HOTELS S.A.
 28. S.C. COLGATE PALMOLIVE S.R.L.
 29. S.C. ROMLAG S.A.
 30. S.C. PANIFICAŢIE POSTÃVARUL S.A.
 31. S.C. ARO PALACE
 32. SPITALUL MUNICIPAL
 33. S.C. INFOSOFT S.R.L.
 34. COMPANIA APA
 35. S.C. LUBRIFIN S.A.
 36. S.C. MECON S.A.
 37. DIRECŢIA SANITAR-VETERINARÃ
 38. S.C. AUTOTRANSPORT S.A.
 39. S.C. AUTOTRANSMAR S.A.
 40. S.C. TOD FAX COMEX S.R.L.
 41. S.C. MARTAX S.R.L.
 42. S.C. TEYNALDO S.R.L.
 43. S.C. ELSIND S.R.L.
 44. S.C. TAXI CCB
 45. S.C. DECATEL S.A.
 46. S.C. TUNELE S.A.
 47. S.C. BADR S.A.
 48. S.C. RMAT S.A.