Hotărârea nr. 132/2000

OBIECT: COMPLETARE H.C.L. NR.410/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.13.023/27.03.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIN CARE SE PROPUNE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  132

din data de 4 mai 2000

OBIECT: completarea H.C.L. nr. 410/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 13.023/27.03.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune completarea tabelului pentru zonarea, la capitolul zona "D", cu străzile situate în Cv. TRACTORUL VI,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se completează tabelul privind zonarea Municipiului Braşov, la capitolul "D", cu următoarele străzi din Cv. TRACTORUL VI:

  • str. Argintului de la str. Bronzului la final
  • str. Aluminiului de la str. Bronzului la final
  • str. Baciu Ştefan
  • str. Be4rnfeld Emanoil
  • str. 1 Decembrie 1918 de la str. Bronzului la final
  • str. Popasu Ioan
  • str. Tiberiu Eremia
  • str. Ursu Ioan
  • str. Moroianu George.

       ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU

 

  ZONA B:

H O T Ã R Â R E A    NR.  410/1999

republicată conform H.C.L. nr. 132/4 mai 2000

OBIECT: modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191/21.06.1999, cu privire la zonarea municipiului Braşov, pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietatea privată

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. ad. 13.023 din 29.11.1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191 din 21.06.1999, cu privire la zonarea municipiului Braşov, pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietate privată,

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se modifică tabelul privind zonarea municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 191 din 21.06.1999, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. Pentru străzile ce fac obiectul categoriei "D", aplicarea hotărârii va fi valabilă şi pentru anul 1999, urmând ca pentru celelalte zone, hotărârea să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2000.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU

 

TABEL ANEXÃ

ZONA A:

Agrişelor Coşbuc George Kogălniceanu Mihail Română
Apullum Costin Miron Livezii Şir Roşiorilor
Armata Română Dinicu Grigoraş Maniu Iuliu Russo Alecu
Bariţiu Gheorghe Dorobanţilor între B-dul 15 Noiembrie şi N.Titulescu Maior Petru Roth Ludwig Ştefan
Bălcescu Nicolae După Ziduri Mureşenilor Sadoveanu Emil
Beethowen Ludwig Van Enescu George Piaţa 15 Noiembrie Sfatului Piaţa
Benkner Hans Eroilor Păltiniş Şincai Gheorghe
Blaga Lucian Furcii Peneş Curcanul Teatrului Piaţa
Brediceanu Tiberiu Goth Iohan Pieţii Titulescu Nicolae
Castanilor Grădinarilor Păun Pincio Toamnei
Castelului Hirscher A. Poarta Schei Verii
Castelului Suiş Honterus Johans Postăvarului Victoriei
Cerbului Ioan Sfântul Pop Pictor Vlad Ţepeş
Cocea N.D. Iorga Nicolae Rareş Petru Wagner Valentin
Consiliul Europei Piaţa Ipătescu Ana Republicii Weiss Michael
Coresi Diaconu Izvorul Rece Richeter Paul Poiana Braşov, perimetrul ocupat de zona centrală şi dotări turistice (hoteluri, restaurante şi alte dotări speciale)

 

Alecsandri Vasile De Mijloc de la început la str. Nicopole Luchian Ştefan Pictor Prahova
Alexandru cel Bun Dealul de Jos Lungă de la început la str. Nicolae Privighetorii
Aluniş Dealul Cetăţii Lunii Prundului
Aninoasa Dealul Melcilor Lupeni Racoviţă Emil
ARbore Luca Spătaru Dealul Morii Lupeni Alee Raţiu Ion Dr.
arhanghelii Sfinţii Decebal 1 Mai Retezat
Arinului 13 Decembrie de la început la str. A. Vlaicu 9 Mai Sahia Alexandru
Armoniei Demetrescu Traian Marinescu I. Dr. Saturn de la început la str. Uranus
Arţarului Diana Matei Basarab Săcelelor
Aurora Dima Gheorghe Sir Maramureş Sânzienelor Alee
Aurelian Dimineţii Măceşului Serii
Avram Iancu de la început până la str. Nicolae Dobrogea Mălăieşti Sitarului de la început până la str. Zorilor
Baba Novac Dobrogeanu Gherea Memorandului Sitei
Babeş Victor Dr. Doinei Meseriaşilor Slavici Ion
Baiulescu Gheorghe Dr. Dorobanţilor de la str. N. Titulescu la final Mestecăniş Someş
Banatului Eminescu Mihai Mihai Viteazul de la început la str. Plevnei Stâncii
Basarabiei Enupărului Milescu Spătar Alee Şaguna Andrei Alee
Băilor Fabricii Milescu Spătar Ştefan cel Mare
Bărnuţiu Simion Făgetului Mircea cel Bătrân Szemler Ferencz
Bihorului Fântâna Roşie Moldova Tâmpei
Bisericii Române Felix Dr. Molidului Târnavei
Brâncoveanu Constantin Filimon Nicolae Muncii B-dul Teclu Nicolae
Brânduşelor de la început până la str. Al. Vlahuţă Fragilor Muntenia Temeliei
Bucureşti Cale de la început până la str. Uranus Gării B-dul Mureş Teutsch Mattis
Buzoianu Colonel Gârleanu Emil Murgu Eftimie Tomis
Calcarului Ghindei Neagoe Basarab Traian
Cantacuzino Ioan Dr. Grigorescu Iremia Nicopole Transilvaniei
Cantemir Dimitrie Grigorescu Nicolae Pictor Oaşului Trotuş
Caragiale I.L. Griviţei de la str. Plevnei la sfârşit Oberth Hermann Ţebeş
Caraiman Grozăvescu Traian Octavian Augustus Unirii Piaţă
Carpaţilor de la început până la str. Zorilor Haşdeu Bogdan Petriceicu Odobescu Alexandru Universităţii
Carpenului Hărmanului de la început până la str. Al. Vlahuţă Olarilor Uranus
Cerna Panait Horia Oltenia Valea Cetăţii B-dul
Cetăţuia Iasomiei Olt Varga Ecaterina
Cibinului de la nr. 2 la final şi de la nr. 1 la nr.23 Ionescu Toma dr. Ovidiu Vârful cu Dor
Cloşca Iosif Ştefan Octavian Padina Vlahuţă Alexandru
Colinei Înfrăţirii Papiu Ilarian Vlaicu Aurel
Cranţa Maior Jepilor Pavelescu Cincinat Vuia Traian
Creangă Ion Jianu Iancu Pârâului Vulturului
Crişan Klein Micu Petuniei Vulturului Livadă
Crişana Lacea Constantin Pietrosu Zizinului de la început la str. Al. Vlahuţă
Criş Lazăr Gheorghe Plevnei Zmeurei
Cuza Alexandru Ioan Lăcrămioarelor Alee Poienii Cale Zorilor
Cernei Lehmann Karl Popa Şapcă Warthe
Davila Alexandru dr. Livada Vulturului Porumbescu Ciprian  

 

ZONA C:

Abrud Cristianului Mărgăritarelor Saturn de la str. Uranus la final
Albă Cucului Mecanicilor Semaforului
Albăstrelelor Curcanilor Mercur Semenicului
Aluminiului Dacia Metalurgiştilor Sion Gheorghe
Amurgului Dealul Spirii de la nr. 1 la 33 şi nr. 2 la 24 Mică Sitarului de la str. Zorilor la final
Andreescu Ion Pictor 13 Decembrie de la str. Aurel Vlaicu la final Micşunelelor Soarelui
Apollo 1 Decembrie 1918 Mierlei Socului
Argintului De Mijloc de la str. Nicopole la final Mihai Viteazul de la str. Plevnei la final Spartacus
Astra Democraţiei Mimozei Stadionului
Automotoarelor Dorului Minerva Strungului
Avram Iancu de la str. Nicopole la final Drezinei Mirăslău Suceava
Babeş Liviu Cornel Dumbrava Roşie Mirceşti Şcolii
Barbu Lăutaru Dumitrache General Muncitorilor Şoimului
Bazaltului După Inişte de la nr. 1 la 35 şi nr.2 la 58 Mironescu Ştefan Pictor Ştefan cel Mare şi Sfânt
Bâlea Egalităţii Mociulschi General Ţeblei
Bezei Fanionului Neaşlov Tineretului
Bisericii Sf. Nicolae Făgăraşului Neculce Ion Cronicar Titan
Birt Nicolae Căpitan Ferigii Neptun Toporaşului
Bobâlna Florilor Nisipului de Jos Tractoarelor
Bogdan Ioan Fochiştilor Nisipului de Sus de la nr.1 la nr.13 şi nr.2 la nr. 28 Turnului
Bogdan Alexandru Profesor Forjei Oituz Ţibleş
Boliac Cezar Freziei Olteţ Ţibleş Fundătură
Brazilor de la str. Rozmarin la final Galaxiei Pajistei Valea Albă
Brânduşelor de la str. Al.Vlahuţă la final Gloriei Pandurilor Valea Jiului
Bronzului Goga Octavian Panselelor Valea Rece
Bucureşti Cale de la str. Uranus până la str. Saturn Griviţei de la nr.1 şi 2 la str. Plevnei Parcul MIc Valea Tei
Bujorului Grâului Parângului Varişte de la nr.1 la 15 şi nr.2 la final
Busuiocului Harghita Pavilioanele C.F.R. Vidin
Caisului Haţegului Păcii Venus
Carierei Hărmanului de la str. Al. Vlahuţă la str. Florilor Pe Tocile Violetelor
Carierii Fundătură Hărmanului Fundătură Perşani vişinului
Călugăreni Hortenziei Petofi Alexandru Vladimirescu Tudor
Carpaţilor de la str. Zorilor la final Iezer Piatra Mare Vulcan
Căprioarei Independenţei Plăieşilor Sir Vrancei
Câmpului Ineu Podragu Zambilelor
Cârlova Vasile Islaz Podul Creţului de la nr.2 la 86 şi nr.1 la nr.103 Zaranda
Ceahlău Ispirescu Petre Podul lui Gid de la nr.1 la nr.11 şi de la nr.2 la nr.50 Zizinului de la Al. Vlahuţă la final
Ceferiştilor 1 Iunie 1948 Poienelor Poiana Braşov - Poiana de Jos, exlusiv Islazul
Cetinii Învăţătorilor Posada  
Cicoarei Jupiter Printre Grădini  
Ciocanului Junilor Printre Pietre  
Ciocârliei Lacurilor Progresului  
Clăbucet Lalelelor Prunului  
Coastei Latină Rahovei  
Cocorului Lămâiţei Rădulescu Eliade  
Codrii Cosminului Levănţicăi Războieni  
Colonia Metrom Locomotivei Reconstrucţiei  
Colţul Putinarilor de la nr. 2 la 20 şi de la nr. 1 la 25 Lotrului Rovine  
Cometei Lungă de la str. Nicopole la final Rozelor  
Constelaţiei Lupu Vasile Rozmarinului  
Constructorilor Alee Magnoliei Rulmentul Fundătură  
Cosmos Marte Saftu Vasile Protopop  
Costiţei 8 Martie Saligny Anghel Ing.  
Cotun Măcin Salviei  
Crinului Mărăşeşti Sarmisegetuza  

ZONA D:

Argintului de la str. Bronzului la final  Dariu Ioan Laminoarelor  Podul lui Grid de la nr. 13 la 52 la final
Aluminiului de la str. Bronzului la final  Dealul Spirii de la nr.35 ş 26 la final  Lanurilor  Podul Creţului de la 88 şi 105 la final
Baciu Ştefan  Dealul Spirii Alee  Lapedatu Ion  Popea Ioan
Bernfeld Emanoil  Deda  Lânii  Pumnul Aron
1 Decembrie 1918 de la str. Bronzului la final  Densusianu Ovid  Lânii Fundătură  Puşcariu Sextir
Popasu Ioan  Diamandi Manoile  Iecca Constantin  Romaniţei
Tiberiu Eremia  Doja Gheorghe  Leiter Artur  Roşca Pavel
Ursu Ioan  Dornei  Liliacului  Salcâmului
Moroianu George  Dragoş Vodă  Lucazs Iren  Simeria
Abatorului  Dulgherului  Lucernei  Sosec V. Ioan
Afinelor  După Grădini  Lukas Iohan Hedwig  Spicului
Agricultorilor  După Inişte de la nr.35 şi 60 la final  Macului  Stejarului
Albinelor  După Inişte Alee  Maximilian Valeriu  Pictor  Suciu Sibianu
Anghel Dimitrie  Eder Hans Mesteacănului  Strunga Mieilor
Aprily Lajos  Ederii  Meschendorfer Harald  Suciu Sibianu Mircea
Baciu Axente  Fagurului  Meşotă Ioan  Surlaşului
Barac Ioan  Fânarului  Metianu Ioan  Tâmplarilor
Baciului  Fântânii  Merilor  Târgului
Bârsan Zaharia  Fântâniţei  Minea Ilie  Teilor
Bârsei  Feldioarei  Molnar Victor  Teiuş
Bârseanu Andrei  Filiaşi  Molnar Ianoş  Telegrafului
Bucureşti Cale de la str. Saturn la final  Flechfemmaher Al.  Morarului  Tempea Radu
Buzeşti  Fontei  Moress Wilhelm  Teodoroiu Ecaterina
Cameliei  Fotino Mişu  Munteanu Gavril  Timiş Triaj
Capra Neagră  Frasinului  Murelor  Timişul Sec
Carpaţilor de la str. Zorilor la final  Fronius Daniel  Muşeţelului  Torsului
Cavalului  Fuiorului  Muslea Candit  Bârsa epede
Căliman Valeria  Fundăturii  Nica Gh. Constantin  Benea Augustin
Cânepii  Furnalelor  Nicolae Nicola  Blasius Simon
Ciceu  Garoafelor  Nicovalei  Bobancea Ştefan
Câmpului  Gării Dârste  Nisipului de Sus de la nr.13 D şi 30 la final  Bobului
Cibinului 25 la final  Gării Noua  Nucului  Bogdan Vodă
Ciobanului  Ghimbăşelului  Nufărului  Bologa Lucian Valeriu
Ciobanului  Ghiocelului  Oiţelor  Borzeşti
Ciortea Aurel  Giuglea George  Orghidan Radu  Brazilor de la început până la str. Rozmarin
Cireşului  Gladiolelor  Oţelului  Bran Ion Lemeny
Ciurcu Alexandru  Gorunului  Paltinului  Branişte Valeriu
Clemes Andreas  Gospodarilor  Pann Anton  Trandafirului
Codru Drăguşan Ioan  Halash Gyula  Pantu Ioan  Trifoiului
Colan Ioan  Hărmanului de la str. Florilor la final  Paşcani  Turnătoriei
Colţul Putinarilor de la nr.22-27 la final  Huniade Ion  Pavilioanele C.F.R.  Ulmului
Corbea David  Inului  Păşunii  Ungheni
Corvin Matei  Ionescu Crum  Pinului  Ureche Grigore Cronicar
Cosmeşti  Izvorului  Plăpilor  Urziceni
Crizantemelor  Jinga Victor  Plugarilor  Zlatna
Cseret Mihaly  Kolar Gustav  Pop Nicolae

 Varişte de la nr. 15 la nr. 35

Poiana de Jos, Islaz