Hotărârea nr. 124/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR.264/04.12.1997. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.7.170/02.03.2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMINISTRARE IMOBILE, PRIN CA

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  124

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 264/04.12.1997

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 7.170/02.03.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 264/1997,

În temeiul art. 20, literele g, k şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 264/1997, astfel:

"Se aprobă închirierea directă către S.C. Poiana Braşov S.A., a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p., prin grija S.C. RIAL S.R.L. Braşov".

      ART. 2. H.C.L. nr. 264/1997, modificată conform art. 1 va fi republicată.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  264

republicată conform H.C.L. nr. 12426.04.2000

OBIECT: situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 12

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 31.112/1997 al Serviciului Patrimoniu, privind situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 12 - Sala Artă,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată, art. 5 şi ţinând cont de avizul dat de către Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul situat în Braşov, str. Michael Weiss nr. 9, în suprafaţă de 63,9 m.p., pe o perioadă de 10 ani, de către S.C. Poiana Braşov S.A., condiţionat de prelungirea pe o perioadă de 10 ani a contractului de închiriere, pentru spaţiul situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 12, dintre S.C. Poiana Braşov S.A. şi Muzeul de Artă Braşov.

      ART. 2. Se aprobă închirierea directă către S.C. Poiana Braşov S.A. a unui spaţiu în suprafaţă de 50 m.p., prin grija S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ