Hotărârea nr. 122/2000

OBIECT: GRANITUIRE PRIVIND IMOBILELE DIN STR.ALEX.I.CUZA NR.18-20. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.274 DIN 07.04.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AME

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  122

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: grăniţuirea ce vizează imobilele din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18-20

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 10.274 din 07.04.2000 al Serviciului Strategie, Dezboltare şi Amenajarea Teritoriului, ce face obiectul grăniţuirii la imobilele din str. Alexandru Ioan cuza nr. 18-20,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere propus de către expert în documentaţia prezentată, cu privire la grăniţuire teren, situat în str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, înscris în C.F. nr. 15.882, cu nr.top. 5856/1/1/1/1/8/2/1/1/1/2 şi str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20, înscris în C.F. nr. 17959, nr.top. 5856/1/1/1/1/8/2/1/1/1/1.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ