Hotărârea nr. 118/2000

OBIECT: ATRIBUIREA UNUI TEREN LA SCHIMB NUMITILOR TODASCA ARETA SI NEDELCU HOREA IOAN. CONSILUIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.1574/99/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  118

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: atribuirea unui teren la schimb numiţilor Todaşcă Areta şi Nedelcu Horea Ioan

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 1574/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune atribuirea unui teren la schimb doamnei Todaşcă AReta şi domnului Nedelcu Horea Ioan,

Având în vedere Sentinţa Civilă irevocabilă nr. 613/A/1999, prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă atribuirea la schimb în echivalenţă valorică, doamnei Todaşcă Areta şi domnului Nedelcu Horea Ioan, următoarele terenuri situate în Braşov:

  • str. Furcii (vis-a-vis de parcul central), teren înscris în C.F. nr. 1, cu nr.top. 2069/8/1/1, în suprafaţă de 620 m.p.;
  • str. Lungă (intrare complex studenţesc), teren înscris în C.F. nr. 11503, cu nr.top. 285/2, în suprafaţă de 890,66 m.p.;
  • str. Vasile Lupu (str. A. Iancu nr. 121) teren înscris în C.F. nr. 14964 cu nr.top. (1141-1142)/(2/1), în suprafaţă de 240,4 m.p., nr.top. 1143/2/1, în suprafaţă de 94,1 m.p., nr.top. 1144/2/1, în suprafaţă de 93,1 m.p., nr.top. 1145/2/1, în suprafaţă de 126,4 m.p.;
  • str. Colectiviştilor nr. 7, teren înscris în C.F. nr. 13752, cu nr.top. 11228/1 în suprafaţă de 540 m.p.;
  • str. Bogdan Ioan nr. 21, teren înscris în C.F. nr. 18095, cu nr.top. (933-943/b, 933-943/e)/II, în suprafaţă de 1020,6 m.p.;
  • str. Dr.I. Marinescu - lotul 10 - teren înscris în C.F. nr. 12219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/10), în suprafaţă de 420 m.p. şi nr.top. (5815-5816-5818)/(2/11) - lotul 11 - în suprafaţă de 350 m.p.,
  • str. De Mijloc nr. 187, teren înscris în C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1; 998/1; 999/2/1; 990/1; 995/1; 996/1; în suprafaţă de 759,60 m.p.

      ART. 2. Se radiază din C.F. nr. 23089, cu nr.top. 997/1, 998/1, 999/2/1, 990/1, 995/1, 996/1, cele "2 corpuri de clădire construite în anul 1930, tip P + E cu pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă" şi se va înscrie: teren de construcţii în suprafaţă de 759,6 m.p.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ