Hotărârea nr. 11/2000

OBIECT:*APROBARE P.U.D. - COMPLEX DE PREZENTARE AUTO - OPEL* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 40.029 DIN 23.12.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 11

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Complex de prezentare AUTO-OPEL

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. T 40.029 din 23 decembrie 1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului P.U.D. Complex prezentare AUTO-OPEL, pe str. Hărmanului,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă proiectul "P.U.D. - Complex prezentare AUTO-OPEL", str. Hărmanului (lângă R.A.T. Braşov), proiect nr. 25/1999, elaborat de arh. Ileana Filipescu şi având ca beneficiar S.C. Victoria Global S.R.L. Miercurea Ciuc.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA