Hotărârea nr. 109/2000

OBIECT: P.U.D. PALATUL DE JUSTITIE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 40.148 DIN 06.03.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND P.U

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  109

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: P.U.D. - Palatul de Justiţie

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 40.148 din 06.03.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. - Palatul de Justiţie,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă varianta a 2-a a P.U.D. - Palatul de Justiţie, proiect nr. 35044, elaborat de S.C. PROIECT BRAŞOV S.A. şi având ca beneficiar Tribunalul Braşov.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ