Hotărârea nr. 104/2000

OBIECT: APROBARE "ACORD DE PARTENERIAT" ÎNTRE F.P.I.M.M. BRASOV, ASOCIATIA NATIONALA A AGENTIILOR DE TURISM, EDITURA GRANAT, CENTRUL BRASOV AL ASOCIATIEI SCRIITORILOR PROFESIONISTI DIN ROMÂNIA SI MUNICIPIUL BRASOV, PRIVIND ELABORAREA UNEI STRATEGII DE D

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  104

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea Acordului de parteneriat între F.P.I.M.M. Braşov, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, Editura Granat, Centrul Braşov al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România şi Municipiul Braşov, având în vedere elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului cultural în Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând acordul de parteneriat propus de F.P.I.M.M. Braşov, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, Editura Granat, Centrul Braşov al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România şi Municipiul Braşov, privind elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului cultural în Braşov,

În temeiul art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Braşov şi Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Braşov, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, Editura Granat şi Centrul Braşov al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România, în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare a turismului cultural în Braşov.

      ART. 2. Participarea Municipiului Braşov la parteneriatul menţionat la art. 1 nu implică financiar Primăria Municipiului Braşov.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA