• Hotărârea 438/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*APROBAREA CONVENŢIEI DE TRANSMITERE A TERENURILOR DESTINATE CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE ÎNCHEIATÃ ÎNTRE CONSILIUL LOCAL BRAşOV şI AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU LOCUINŢE şI ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAşOV DE A SEMNA şI TRANSMITE ACEASTÃ CO
 • Hotărârea 437/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*APROBAREA FINANŢÃRII PARŢIALE A CHELTUIELILOR DE ORGANIZARE A SPECTACOLULUI "NOAPTEA MILENIULUI"* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.867/28.12.1999, AL DIRECŢIE
 • Hotărârea 436/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*APROBAREA FINANŢÃRII PARŢIALE A CHELTUIELILOR DE ORGANIZARE A FAZEI FINALE A CONCURSULUI STUDENŢESC "EMINESCU"* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.20.465/28.12.1999
 • Hotărârea 435/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE şI CONTINUÃRII COLABORÃRII ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV,S.C. TERMOLUX S.A. BRAşOV şI VEW ENERGIE AG (VEWE)* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE
 • Hotărârea 434/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*TRANSFORMAREA UNUI POST PENTRU STUDII MEDII ÎN POST PENTRU STUDII SUPERIOARE ÎN CADRUL SERVICIULUI RELAŢII CU PUBLICUL-CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETÃŢENI (CIC)* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 29 DECE
 • Hotărârea 433/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*ADMITEREA RECLAMAŢIEI S.C. "RIAL" S.R.L., REFERITOARE LA H.C.L. NR.368/1999* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND ADRESA NR.19.077/8.12.1999, A S.C. "RIAL" S.R.L. BRAşOV,PRIN CAR
 • Hotărârea 432/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*MODIFICAREA ART.4 DIN H.C.L. NR.81/1992,REPUBLICATÃ* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.717/1999, AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL AUTORIZARE LIBERÃ INIŢIATI
 • Hotărârea 431/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*SCUTIREA LA PLATÃ A DEBITULUI RESTANT LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND MAJORÃRI DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLÃDIRI ÎN SUMÃ DE 501.107.185 LEI, DATORATE DE S.C. IUS S.A.* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DA
 • Hotărârea 430/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAşOV,D-NEI CARMEN DOBRESCU şI D-LUI ILARION IONESCU GALAŢI* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.18.955/14
 • Hotărârea 429/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE CÃTRE CATEGORIILE DE PERSOANE ÎNDREPTÃŢITE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.13.735/1999, AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIVIND REPA
 • Hotărârea 428/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRAşOV, PE ANUL 1999* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.745/1999, AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE AP
 • Hotărârea 427/1999 - Municipiul Brașov - 29.12.1999

  OBIECT:*CONSTITUIRE COMISIE DE ANCHETÃ* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1999; AVÂND ÎN VEDERE SITUAŢIA CREATÃ PRIN CEDAREA UNUI TRASEU DE TRANSPORT URBAN ÎN COMUN FIRMEI S.C. TRANSBUS - CODREANU, FÃ
 • Hotărârea 426/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*FINANŢAREA DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR ACTIVITÃŢI DE PROPAGANDÃ RUTIERÃ* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.20.424/1999, AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE
 • Hotărârea 425/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*APROBARE P.U.G. BRAşOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 6115 DIN 17.12.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND APROBAREA
 • Hotărârea 424/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNUI TEREN CÃTRE FUNDAŢIA HOSPICE "CASA SPERANŢEI"* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.007/1999, AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIU
 • Hotărârea 423/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT: *DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNOR TERENURI DESTINATE CONSTRUIRII DE LOCUINŢE CÃTRE AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU LOCUINŢE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.239/19
 • Hotărârea 422/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*INFIINŢAREA BIROULUI DE AUDIT INTERN* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.18.791/12.11.1999, AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE ÎNFIINŢAREA BIROULUI DE AUD
 • Hotărârea 421/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:* PLATA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CHELTUIELI MATERIALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.185/16.12.1999, AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE PLATA DIN B
 • Hotărârea 420/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*MODIFICAREA ANEXEI NR.1 DIN H.C.L. NR.347/25.10.1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.097/16.12.1999 AL DIRECŢIEI DE IMPOZITE-TAXE, PRIN CARE SE PROPUNE MODI
 • Hotărârea 419/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*MODIFICAREA H.C.L. NR.235/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.18.993/1999, AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMOBILE, PRIVIND CONCES
 • Hotărârea 418/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*CONTESTAŢIA ÎNAINTATÃ DE CONSILIUL JUDEŢEAN BRAşOV PRIVITOARE LA HCL NR.286/1999 (ÎNSUşIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCÃTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV).
 • Hotărârea 417/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV, A LOCUINŢELOR ACHIZIŢIONATE DE S.C. "RIAL " S.R.L. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.19.877/1999, AL DI
 • Hotărârea 416/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:* DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR ÎN COMISIA DE CERCETARE PREALABILÃ, ÎN VEDEREA DECLARÃRII UTILITÃŢII PUBLICE, PENTRU URMÃTOARELE OBIECTIVE: "BRETEA DE LEGÃTURÃ SOSEAUA CRISTIANULUI - CALEA FÃGÃRAşULUI" BRAşOV şI "CENTURA OCOLITOARE ETAPA A II-A -S
 • Hotărârea 415/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.MÃRÃşEşTI F.N., ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.1 CU NR.TOP.13085/37/2, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 414/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVÃ A D-NEI BOGDAN POPA MARIA, REFERITOARE LA SCHIMBUL DE TERENURI APROBAT PRIN HCL NR.305/27.09.1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.7
 • Hotărârea 413/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.180/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.6533/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMO
 • Hotărârea 412/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:* APROBAREA MODIFICÃRII H.C.L. NR.365/1999, PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRAşOV, PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND R
 • Hotărârea 411/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT: *REVENIREA ASUPRA DECIZIEI DE RESPINGERE A "PUD-CENTRU DE INSTRUIRE şI SPAŢII DE EXPUNERE-PREZENTARE UTILAJE DIN INDUSTRIA LEMNULUI,STR.DE MIJLOC NR.183-185". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE
 • Hotărârea 410/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*MODIFICAREA ANEXEI DE LA H.C.L. NR.191/21.06.1999, CU PRIVIRE LA ZONAREA MUNICIPIULUI BRAşOV,PENTRU STABILIREA TAXELOR PENTRU TERENURILE PROPRIETATE PRIVATÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1
 • Hotărârea 409/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT: *SOLICITAREA "FEDERAŢIEI ASOCIAŢIILORCONDOMENIALE TRANSILVANIA" DE MANSARDARE A TREI BLOCURI DIN STRADA POPA SAPCÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T AD.21.776/0
 • Hotărârea 408/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:* APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PRACTICAREA şI DESFÃşURAREA ACTIVITÃŢII DE TAXIMETRIE PE RAZA MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 41.186/19
 • Hotărârea 407/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT:*CONTESTAŢIA NUMITULUI CIOBOTARU VASILE DIN BRAşOV,STR. STR.MOLIDULUI NR.25,BL.B 34, AP.26, ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.267/06.09.1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 20 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17
 • Hotărârea 406/1999 - Municipiul Brașov - 20.12.1999

  OBIECT: *REANALIZAREA H.C.L. NR.275/1999, REPUBLICATÃ ÎN BAZA H.C.L. NR.341/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.______/_______, AL SERVICIULUI CONTENCIOS şI CONTESTAŢI
 • Hotărârea 405/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: "STABILIREA MODULUI DE ÎNCASARE A CHIRIILOR PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC, STABILITE PRIN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE, ÎNCHEIATE ÎNTRE PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAşOV şI AGENŢII ECONOMICI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şE
 • Hotărârea 404/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT:* ACORDAREA POST-MORTEM A TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE MAESTRULUI ION CORNELIU VASILIU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.________/___________, AL COMISIEI NR,.4 D
 • Hotărârea 403/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *APROBARE PROIECT : "PUD MOARÃ PE CALEA FELDIOARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.18879/1998 DIN 17.11.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAR
 • Hotărârea 402/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *APROBAREA PLANTÃRII UNUI ARBORE DIN SPECIA şTEJAR, PENTRU COMEMORAREA A 10 ANI DE LA REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, ÎN PARCUL EROILOR DIN MUNICIPIUL BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 199
 • Hotărârea 401/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR.JEPILOR NR.2, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE: BENEFICIAR: S.C. VAL S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERA
 • Hotărârea 400/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT:* CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.TÂMPEI NR.16 E, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: NEACşU NICOLAE şI NEACşU ILEANA.
 • Hotărârea 399/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR.INULUI NR.9 A, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: VLÃDÃREANU MARIA şI VLÃDÃREANU ION MARIUS.
 • Hotărârea 398/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.ALEEA CONSTRUCTORILOR NR.17, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE,BENEFICIARI:PLEOŢ ION FÃNUŢ şI PLEOŢ ELENA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 7 DECEMBRI
 • Hotărârea 397/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,B-DUL GÃRII NR.2,ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE,BENEFICIARI: CAIA DINU şI CAIA DORINA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND R
 • Hotărârea 396/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR.HÃRMANULUI NR.21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI MIHÃILÃ ANDREI-GHEORGHE şI MIHÃILÃ RODICA-VIORICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢA LA DATA DE 7 D
 • Hotărârea 395/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.HÃRMANULUI NR.100 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE,BENEFICIARI: ORBAN VIORICA şI ORBAN LADISLAU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, A
 • Hotărârea 394/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.EMIL RACOVIŢÃ NR.11, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: BUTNARU ANA şI BUTNARU NECULAI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ, LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999
 • Hotărârea 393/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR.VÂRFUL CU DOR NR.3, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: TUDOR IORDACHE şI TUDOR MAGDA.
 • Hotărârea 392/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR.TÂMPEI NR.16 D, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: BENŢA VASILE şI BENŢA MARIANA.
 • Hotărârea 391/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.INDEPENDENŢEI NR.7, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: DEMETER GHEORGHE,DEMETER CRISTINA,DEMETER MONICA şI ANDREI MARIKA-LUISA.
 • Hotărârea 390/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT:*CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV,STR.ZIZINULUI NR.16, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARÃ: FRUNTEş MARIANA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERAT
 • Hotărârea 389/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.ALUNIşULUI NR.2 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.693/14.10.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢ
 • Hotărârea 388/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.CARPENULUI-GHINDEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.869/18.10.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN
 • Hotărârea 387/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT. *AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.OLTEŢ-PÃCII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.106 DIN 05.10.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIREC
 • Hotărârea 386/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.LEVÃNŢICÃI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.18.428 DIN 08.11.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢ
 • Hotărârea 385/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: *AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.GHEORGHE BARIŢIU (MATERNITATE). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.562 DIN 26.10.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCUR
 • Hotărârea 384/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE TAMPEI -E.MURGU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.332 DIN 22.10.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢ
 • Hotărârea 383/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT:* AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI D-NII CÃLINESCU STEFAN şI CÃLINESCU VICTOR ALEXANDRU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.14.268/1999
 • Hotărârea 382/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE NEPTUN COMPLEX MICşUNICA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.826 DIN 29.10.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLIC
 • Hotărârea 381/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV,STR.SITEI NR.76,NECESAR EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, A
 • Hotărârea 380/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ-EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV,BD.CALEA BUCUREşTI NR.91, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE;BENEFICIARI:ALBU EUGENIA şI ALBU IOAN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 379/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * APROBAREA IEşIRII DIN INDIVIZIUNE A IMOBILULUI-GRÃDINÃ-ÎNSCRIS ÎN C.F.NR.16375 BRAşOV, NR.TOP.2068/2/2/3/2, CE FACE PARTE DIN IMOBILUL SITUAT ÎN BRAşOV, STR.DEALUL CETÃŢII NR.81. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA
 • Hotărârea 378/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * APROBAREA PROIECTULUI P.U.D. SAT DE VACANŢÃ - POIANA BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.35.510/5.11.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJ
 • Hotărârea 377/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: AVIZARE COLABORARE CU S.C. ZYS S.R.L., ÎN VEDEREA RESTAURÃRII şI EXPLOATÃRII TURNULUI ALB - MONUMENT ISTORIC. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.17.417/1999 AL DIRE
 • Hotărârea 376/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: APROBARE P.U.D. IMOBIL SEDIU FIRMÃ - BIROURI şI SHOW-ROOM, ÎN STR. AVRAM IANCU NR.36-36 A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 36.124 DIN 8.11.1999, AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 375/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.282-1997, REPUBLICATÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.6.404/21.10.1999, AL SERVICIULUI CONTENCIOS; AVÂND ÎN VED
 • Hotărârea 374/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.181/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.14.446/98/1999, AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRA
 • Hotărârea 373/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT :*MODIFICAREA H.C.L. NR.153/31.05.1999, PRIVIND OBLIGATIVITATEA DEPUNERII DE CÃTRE BENEFICIAR A UNEI SCRISORI DE GARANŢIE BANCARÃ REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA REFACERII SISTEMULUI RUTIER AFECTAT DE LUCRÃRILE DE POZARE ALE REŢELELOR EDILITARE şI CO
 • Hotărârea 372/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT: * CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE UNUI GRUP DE 231 DE MEMBRI AI FILIALEI JUDEŢULUI BRAşOV A ASOCIAŢIEI FOşTILOR DEŢINUŢI POLITICI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999
 • Hotărârea 371/1999 - Municipiul Brașov - 07.12.1999

  OBIECT:*RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVÃ PREALABILÃ ÎNAINTATÃ DE CONSILIUL JUDEŢEAN, REFERITOARE LA H.C.L. NR.263/1999* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.191/1999, AL DIRECŢIEI
 • Hotărârea 370/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT: * ORGANIZAREA SÃRBÃTORILOR DE IARNÃ 1999-2000 ÎN MUNICIPIUL BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.____________/22.10.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR
 • Hotărârea 369/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT:*SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE PROFIT, ÎN SUMÃ DE 2.037.227.610 LEI, DATORATE DE S.C. TERMOLUX S.A. BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999; ANA
 • Hotărârea 368/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT:*ALOCAREA SUMEI DE 250 MIL. LEI PENTRU AMPLASAREA MONUMENTULUI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 * CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999; AVÂND ÎN VEDERE H.C.L. NR.363/1999, PRIN CARE S-A A
 • Hotărârea 367/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT: * STABILIREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR OCUPATE DE CONSTRUCŢIILE PROVIZORII DIN BAZARUL HÃRMAN - VLAHUŢÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.964 DIN
 • Hotărârea 366/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT: * APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI RECTIFICAT AL S.C. TERMOLUX S.A. BRAŞOV PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.19.407/1999 AL DIRECŢIEI
 • Hotărârea 365/1999 - Municipiul Brașov - 29.11.1999

  OBIECT: * RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRAŞOV PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 18.431/1999 AL DI
 • Hotărârea 364/1999 - Municipiul Brașov - 22.11.1999

  OBIECT: * APROBAREA ALOCÃRII SUMEI DE 35.000.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA MESEI FESTIVE CU PRILEJUL ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.19.118/18
 • Hotărârea 363/1999 - Municipiul Brașov - 22.11.1999

  OBIECT: * APROBAREA AMPLASÃRII MONUMENTULUI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE '89, ÎN SCUARUL DIN FAŢA CLÃDIRII PREFECTURII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 38.286 DIN
 • Hotărârea 362/1999 - Municipiul Brașov - 22.11.1999

  OBIECT: * MENŢINEREA R.A.T. BRAŞOV CA REGIE AUTONOMÃ AFLATÃ SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE O.G.U. NR.30/1997 PRIVIND REORGANI
 • Hotărârea 361/1999 - Municipiul Brașov - 11.11.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICÃ NR.1458/1999 REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. GHEORGHE LAZÃR NR.17. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERA
 • Hotărârea 360/1999 - Municipiul Brașov - 11.11.1999

  OBIECT: * APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PARCÃRILOR CU PLATÃ DIN MUNICIPIUL BRAşOV.
 • Hotărârea 359/1999 - Municipiul Brașov - 11.11.1999

  OBIECT: * REABILITAREA SISTEMULUI DE ÎNCÃLZIRE ÎN MUNICIPIUL BRAşOV - PRIORITATEA NUMÃRUL 1 A COMUNITÃŢII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.18.778/1999 AL UNUI GRUP DE
 • Hotărârea 358/1999 - Municipiul Brașov - 11.11.1999

  OBIECT: * APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRAşOV PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 NOIEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.18.431/1999 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, ÎN CARE SE PROP
 • Hotărârea 357/1999 - Municipiul Brașov - 29.10.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. BASARABIA NR.31 A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.2227/199
 • Hotărârea 356/1999 - Municipiul Brașov - 29.10.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PLÃŢII TAXEI DE TIMBRU ÎN APEL şI RECURS, ÎN DOSARUL NR.2763/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.397/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CA
 • Hotărârea 355/1999 - Municipiul Brașov - 29.10.1999

  OBIECT: * REVOCAREA ART.2 DIN H.C.L. NR.208 DIN DATA DE 21 IUNIE 1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 1999, PRIN ADRESA NR.15.005/16.09.1999, S.C. GENICA S.R.L., CU SEDIUL ÎN COM. MÃIERUş, SAT ARI
 • Hotărârea 354/1999 - Municipiul Brașov - 29.10.1999

  OBIECT: * MAJORAREA NIVELURILOR TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PREVÃZUTE DE LEGEA NR.117/30 IUNIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.212/1999 AL DIRECŢIEI ECON
 • Hotărârea 353/1999 - Municipiul Brașov - 29.10.1999

  OBIECT: * ÎNFIINŢAREA DIRECŢIEI IMPOZITE şI TAXE LOCALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR. / AL DIRECŢIEI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOCALÃ, PRIN CARE SE PR
 • Hotărârea 352/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOMNUL MIHÃILÃ-GRIDANUSU GEORGE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3582/1999 şI NR.16.876/1999 AL
 • Hotărârea 351/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * VALIDAREA REZULTATULUI CONCURSULUI DE SELECŢIE AL ADMINISTRATORULUI LA R.A.T. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 14 OCTOMBRIE 1999, ÎN
 • Hotărârea 350/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAşOV, şAHISTULUI DIETER NISIPEANU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.572/12.10.1999 AL
 • Hotărârea 349/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. AMENAJARE CAMPING "CABANA JUNILOR" POIANA BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.30729 DIN 19.10.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE ş
 • Hotărârea 348/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI BRAşOV LA PARTENERIATUL: CENTRU DE CONSULTANŢÃ şI MANAGEMENT AL INFORMAŢIILOR PENTRU INTREPRINDERI MICI şI MIJLOCII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 19
 • Hotărârea 347/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * INDEXAREA IMPOZITELOR şI TAXELOR LOCALE PREVÃZUTE DE LEGEA NR.27/1994, REPUBLICATÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.054/18.10.1999 AL DIRECŢIEI ECONOMICE
 • Hotărârea 346/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE MEMORANDULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.448/23.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA
 • Hotărârea 345/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE SIMERIA-PAŞCANI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.275 DIN 21.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIR
 • Hotărârea 344/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE CRINULUI (BL.75) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.312/21.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢ
 • Hotărârea 343/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE PAŞCANI TRIAJ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.296/21.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢI
 • Hotărârea 342/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.287/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND CONTESTAŢIA S.C. DERISAN PROD-IMPEX S.R.L. ÎNREGISTRATÃ SUB NR.16.159/1999 şI REFERATUL NR.16.234/1999 AL
 • Hotărârea 341/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * MODIFICARE H.C.L. NR.275/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.790/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, ADRESA NR.13.824/1999 A PREFECTURII BRAşOV, RAPORTUL CO
 • Hotărârea 340/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * ATRIBUIREA UNUI SPAŢIU COMERCIAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 10.351/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMOBILE, CU PRIV
 • Hotărârea 339/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.278/1999 PRIVIND APROBAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999,
 • Hotărârea 338/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAşOV SOPRANEI MARIANA NICOLESCO. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.16.239/06.10.1999 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 337/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. CASE DE VACANŢÃ ÎN POIANA BRAŞOV - ZONA CAMELIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.25260/12.08.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AME
 • Hotărârea 336/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI CÎRLAN GHEORGHE CU SOŢIA ARONICA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 3112/1999 AL DIRECŢIEI PATR
 • Hotărârea 335/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICÃ REFERITOARE LA TERENUL DIN STR. BRÂNDUŞELOR FOST 73. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.759/0
 • Hotărârea 334/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. TÂMPEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.783/13.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PA
 • Hotărârea 333/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. MIHAI VITEAZU NR.8. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.900/14.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DI
 • Hotărârea 332/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * DESEMNARE REPREZENTANŢI ÎN COMISIA DE CERCETARE PREALABILÃ, ÎN VEDEREA DECLARÃRII UTILITÃŢII PUBLICE PENTRU OBIECTIVUL "SEMIINELARA INDUSTRIALÃ SECTOR DÂRSTE - STR. ZIZIN". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DA
 • Hotărârea 331/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOMNUL FLORESCU AUREL MIRCEA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCOTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9.196/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONI
 • Hotărârea 330/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * COMPLETAREA şI MODIFICAREA H.C.L. NR.225/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.8207/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMOBILE,
 • Hotărârea 329/1999 - Municipiul Brașov - 25.10.1999

  OBIECT: * RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVÃ A S.C. I.C.I.M. S.A., AVÂND CA OBIECT H.C.L. NR.248/2 AUGUST 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.288/1999 AL DIRECŢIEI PATRI
 • Hotărârea 328/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE LA ART.3 DIN H.C.L. NR.218 DIN 26 IULIE 1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.80.082 DIN 11.10.1999 AL D.A.P.L. - SERVI
 • Hotărârea 327/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.229/1996. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.T 15.237/1999 AL SERVICIULUI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA H
 • Hotărârea 326/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA DE ADEVERINŢE PENTRU INTABULAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN C.F. REALIZATE ÎNAINTE DE ANUL 1958. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.T
 • Hotărârea 325/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * REGULAMENTUL DE INTRODUCERE ÎN LEGALITATE A CONSTRUCŢIILOR REALIZATE DUPÃ APARIŢIA LEGII NR.50/1991 şI MAI VECHI DE 2 ANI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.A
 • Hotărârea 324/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE DOMNULUI DUMITRU DORIN PRUNARIU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.493 DIN 23 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI PROTO
 • Hotărârea 323/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * ÎNFRÃŢIREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU ORAşUL NETANYA - ISRAEL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.538/16 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL, PRIN CARE SE PROPU
 • Hotărârea 322/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * PRELUAREA PERSONALULUI CIRCUMSCRIPŢIILOR SANITAR-VETERINARE DE ASISTENŢÃ DIN BRAşOV ÎN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND PROPUNEREA S
 • Hotărârea 321/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE PUNCT DE VEDERE PRIVIND IMOBILUL DIN STR. VULCAN NR.94 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.7562/11 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AME
 • Hotărârea 320/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOAMNELE MARTELLI ILONA, OLAH SOFIA şI FUZI EVA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9834/1999 AL DIR
 • Hotărârea 319/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND SOLICITAREA UNUI GRUP DE CONSILIERI ÎNREGISTRATÃ LA NOI SUB NR.15.202/1999, PRIN CAR
 • Hotărârea 318/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. SEDIU FIRMÃ şI DEPOZIT D.N.13 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 29.086 DIN 16 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJA
 • Hotărârea 317/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE PRIVIND TERENUL DIN STR. 13 DECEMBRIE FOST NR.55. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.8139 DIN 15 IULIE 1999 AL SERVICIULUI STRA
 • Hotărârea 316/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.62. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9771/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU,
 • Hotărârea 315/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AVIZAREA REALIZÃRII OBIECTIVULUI "GAZ METAN STUPINI" şI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI ACESTUIA, PRECUM şI SCUTIREA LA PLATA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU TERENUL AFECTAT TEMPORAR DE REALIZAREA OBIECTIVULUI. CONSI
 • Hotărârea 314/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 719.485 LEI, DATORATE LA DATA DE 11.08.1999 DE NUMITA MAZURCHEVICI EUGENIA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA D
 • Hotărârea 313/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. "UNITATE PRESTÃRI SERVICII ÎN TRANSPORTURI PE CALEA FELDIOAREI". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 21.445 DIN 6 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 312/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AVIZARE CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL ALEXANDRU VLAHUŢÃ NR.32, BL.115, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE TERMICE DE BLOC, BENEFICIAR ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI HERMES 32. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 311/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE PRIVIND IMOBILUL DIN STR. AUREL VLAICU NR.107. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. T23.126 DIN 2 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 310/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE G-RAL MOCIULSCHI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.272 DIN 01.09.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIR
 • Hotărârea 309/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * REGLEMENTAREA SITUAŢIEI JURIDICE A TERENURILOR SITUATE ÎN BRAşOV, STR. ALBÃ, CE AU FOST CUPRINSE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂN
 • Hotărârea 308/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII (STAŢIE R.A.T. CU SPAŢII COMERCIALE) PE CALEA BUCUREŞTI NR.254. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.7481 DIN 28 APRILIE 19
 • Hotărârea 307/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. 13 DECEMBRIE (LICEUL TRACTORUL). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.708 DIN 19 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI OCUP
 • Hotărârea 306/1999 - Municipiul Brașov - 11.10.1999

  OBIECT: AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. STADIONULUI NR.2 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 OCTOMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.7981 DIN 5 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN D
 • Hotărârea 305/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE EXPERTIZÃ TEHNICÃ EVALUARE şI SCHIMBUL DE TERENURI DISPUS DE INSTANŢÃ şI APROBAT PRIN H.C.L. NR.23/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.726/1999 A
 • Hotărârea 304/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. UNITATE DE CAZARE - DRUMUL ROŞU - POIANA BRAŞOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 28.576 DIN 16 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, D
 • Hotărârea 303/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. EXTINDERE LOCUINŢÃ - ANEXA SPORT - POIANA BRAŞOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.T 18.078/1998 DIN 15 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STR
 • Hotărârea 302/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. LOCUINŢÃ UNIFAMILIALÃ - FUNDÃTURA LÂNII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 21.122 DIN 16 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR
 • Hotărârea 301/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. LOCUINŢÃ, SPAŢII COMERCIALE - FUNDÃTURA LÂNII CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 27.051 DIN 16 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZV
 • Hotărârea 300/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. BAZALTULUI, DESTINAT CONSTRUCŢIEI DE DEPOZITE CU VÂNZARE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.10.212/1999 AL DIRE
 • Hotărârea 299/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * AVIZAREA REALIZÃRII OBIECTIVULUI "EXTINDERE REŢELE ILUMINAT PUBLIC şI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI ACESTUIA, PRECUM şI SCUTIREA DE PLATA TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU TERENUL AFECTAT TEMPORAR DE REALIZAREA OBIECTIV
 • Hotărârea 298/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. SEDIU ZONAL S.C. TELEFERICUL S.A. POIANA BRAŞOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 24.870 DIN 3 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DE
 • Hotărârea 297/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * MODIFICARE AMPLASAMENT 4 DIN STUDIUL DE CIMITIRE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 11.010 DIN 7 APRILIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJ
 • Hotărârea 296/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. ÎMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE ATELIER REPARAŢII AUTO - FUNDÃTURA RULMENTUL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 20.634 DIN 9 AUGUST 1999 AL SE
 • Hotărârea 295/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. HALÃ şI DEPOZIT MATERIALE - ŞOSEAUA CRISTIANULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 21.714 DIN 9 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 294/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. HALÃ DE PRODUCŢIE - STR. NUCULUI NR.28A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 25.144 DIN 9 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 293/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - ATELIER DE PRODUCŢIE - STR. ABATORULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 25.196 DIN 10 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE ş
 • Hotărârea 292/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - CÃMIN DE BÃTRÂNI - B-DUL SATURN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 27.395 DIN 15 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI
 • Hotărârea 291/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. GARAJE ZONA DE EST A CARTIERULUI C.F.R.-IşTILOR şI CARTIER ASTRA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 9396 DIN 10 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIU
 • Hotărârea 290/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. GARAJE - CARTIERUL TRACTORUL şI ZONA GÃRII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9396/98 DIN 31 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 289/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. GARAJE - STR. PRUNULUI - CARTIER NOUA-DÂRSTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9396/1999 DIN 10 SEPTEMBRIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 288/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT CHIRII ÎN SUMÃ DE 3.894.825 LEI DATORATE DE NUMITA SZEKELLY DIANA ALINA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 287/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. SUPERMARKET EUROBILLA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 26.339 DIN 30 AUGUST 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITO
 • Hotărârea 286/1999 - Municipiul Brașov - 27.09.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCÃTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.842/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU
 • Hotărârea 285/1999 - Municipiul Brașov - 22.09.1999

  OBIECT: * RENUNŢAREA LA RECURSUL DECLARAT ÎN DOSARUL NR.640/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.604/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS şI SENTINŢA CIVILÃ NR.588/C/20
 • Hotărârea 284/1999 - Municipiul Brașov - 22.09.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA DOMNULUI ROMULUS VLÃDOIU CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU NEGOCIEREA şI SEMNAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE A S.C. TERMOLUX S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 1
 • Hotărârea 283/1999 - Municipiul Brașov - 22.09.1999

  OBIECT: * COMPLETAREA H.C.L. NR.252/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14.980/1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE, PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.252/1999, R
 • Hotărârea 282/1999 - Municipiul Brașov - 22.09.1999

  OBIECT: * RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PE ANUL 1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.200 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAR
 • Hotărârea 281/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * APROBARE FIşE DE EVALUARE A POSTURILOR şI STATUL DE FUNCŢIUNI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND PROPUNEREA SERVICIULUI DE RESURSE UMANE, CU PRIVIRE LA APROBAREA FIşELOR DE
 • Hotărârea 280/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * REVOCAREA H.C.L. NR.231/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDEŢULUI BRAşOV NR.3105/1999 ÎNREGISTRATÃ LA NOI SUB NR.13.825/1999, PRIN CARE SE SOLICI
 • Hotărârea 279/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * TRANSFORMAREA ÎN LOCUINŢÃ DE NECESITATE A APARTAMENTULUI DIN BRAşOV, STR. JUPITER NR.2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1905/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SE
 • Hotărârea 278/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.270 DIN 7 IULIE 199
 • Hotărârea 277/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * ASIGURAREA PAZEI PE TIMP DE NOAPTE CU DOI GARDIENI PUBLICI LA COMPLEXUL COMERCIAL "PASAJ" ELECTROPRECIZIA - PASAJ KOGÃLNICEANU BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REF
 • Hotărârea 276/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * COMPLETAREA ART.41 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.539/1999 AL SERVICIULUI SECRETARIAT,
 • Hotărârea 275/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * REVOCAREA H.C.L. NR.236/1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDEŢULUI BRAşOV, NR.3104/1999 ÎNREGISTRATÃ LA NOI SUB NR.13.824/1999, PRIN CARE SE SOLICI
 • Hotărârea 274/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * "PROGRAMUL DE INVESTIŢII ÎN SERVICII PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAşOV" CU FINANŢARE B.E.R.D. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.25.158/1999 şI ANEXA LA REFERAT, CO
 • Hotărârea 273/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * APROBARE "REGULAMENT PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN MUNICIPIUL BRAşOV". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 6 SEPTEMBRIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 25.400/10.08.1999 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE
 • Hotărârea 272/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE PERIOADA 01.01.1998 - 04.06.1999, ÎN SUMÃ DE 1.338.746 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ CE 955.902 LEI, DATORATE DE NUMITUL PÃUN GHEORGHE ÎN BRAşOV. CONSILI
 • Hotărârea 271/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * AMÂNAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT PÂNÃ LA SFÂRşITUL ANULUI CALENDARISTIC, ÎN SUMÃ DE 381.678 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 219.128 LEI, DATORATE DE NUMITA CIOCAN ELENA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 270/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE PERIOADA 01.01.1998 - 31.03.1999, ÎN SUMÃ DE 4.964.030 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 3.226.118 LEI, DATORATE DE NUMITUL BAZGAN PETRICÃ DIN BRAşOV. CON
 • Hotărârea 269/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE ANUL 1998, ÎN SUMÃ DE 5.839.395 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 493.538 LEI, DATORATE DE NUMITUL BAES EMIL JALEA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI
 • Hotărârea 268/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A TAXEI DE OCUPARE A LOCURILOR PUBLICE AFERENTE PERIOADE 01.05.1999 - 31.07.1999, ÎN SUMÃ DE 12.048.999 LEI, PRECUM şI SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 2.546.214 LEI, DATORATE DE S.C. VAEM
 • Hotărârea 267/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA CERERII DE SCUTIRE LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 1.458.715 LEI, DATORATE DE NUMITUL CIOBOTARU VASILE DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA D
 • Hotărârea 266/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE ANUL 1998, ÎN SUMÃ DE 1.615.000 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 1.320.800 LEI, DATORATE DE NUMITA BENGHIAC GEORGETA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 265/1999 - Municipiul Brașov - 06.09.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE TEREN STABILIT PE PERIOADA 01.01.1999 - 31.07.1999, ÎN SUMÃ DE 12.624.800 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 1.434.492 LEI DATORATE DE NUMITA DROTLEFF ERZEBETH ROZA DIN BRAşOV.
 • Hotărârea 264/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * ACTUALIZAREA TAXELOR SPECIALE PENTRU SERVICIILE SPECIALE ASIGURATE DE SERVICIUL DE STARE CIVILÃ; * INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU FIECARE CÃSÃTORIE OFICIATÃ ÎN ZILELE DE REPAUS SÃPTÃMÂNAL, RESPECTIV SÂMBÃTA şI DUMINICA. CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 263/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT DE EXECUTIV PRIN ADRESA NR.11.684/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.684/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, PRIN CARE SE
 • Hotărârea 262/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * REANALIZAREA H.C.L. NR.227/1999 ÎN BAZA CONTESTAŢIEI NR.13.335 DIN 1999 A DOMNULUI LÃPUŞAN VIOREL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.335/1999 AL SERVICIULUI C
 • Hotărârea 261/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * MENŢINEREA H.C.L. NR.227/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDEŢULUI BRAşOV NR.3103/1999 ÎNREGISTRATÃ LA NOI SUB NR.13.823/1999, PRIN CARE SE SOLICIT
 • Hotărârea 260/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA RAPORTULUI DE EXPERTIZÃ REFERITOR LA IMOBILUL DIN STR. MIHAI EMINESCU NR.16. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 23.988 DIN 10 AUGUST 1999 AL SERVICIU
 • Hotărârea 259/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. REPUBLICII NR.12. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.907 DIN 8 IULIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEG
 • Hotărârea 258/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE PREZENTAT ÎN DOCUMENTAŢIA DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ PRIVIND IMOBILUL DIN BRAşOV, STR. VULCAN NR.94. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 257/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. GRIGORE URECHE F.N. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR. 12.027 DIN 15 IULIE 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLI
 • Hotărârea 256/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA PE DOMENIU PUBLIC A PATRU PANOURI PUBLICITARE PE STR. HÃRMANULUI, CALEA BUCUREŞTI, CALEA FÃGÃRAŞULUI şI AVRAM IANCU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 255/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. LEVÃNŢICÃI (FOSTA PIAŢA NOUA). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR. 12.715 DIN 28 IULIE 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE
 • Hotărârea 254/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA COMISIEI DE EXAMINARE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR LA TEATRUL "SICÃ ALEXANDRESCU" BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.536/1999 AL SERVICIULUI RES
 • Hotărârea 253/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI VEW ENERGIE - DORTMUND. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND PROPUNEREA TEXTULUI ACORDULUI CADRU DE COOPERARE ÎNTRE MU
 • Hotărârea 252/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * APROBAREA DESFÃşURÃRII MANIFESTÃRILOR LEGATE DE "FESTIVALUL NAŢIONAL AL BERII" ÎN PERIOADA 28.09.1999 - 03.10.1999. COSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA 30 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.171 DIN 06.08
 • Hotărârea 251/1999 - Municipiul Brașov - 30.08.1999

  OBIECT: * DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR.26.456 CU NR.TOP.(6715 - 6716/A)/A/2 ÎN SUPRAFAŢÃ DE 2510 M.P., ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SEDIU AL DIRECŢIEI REGIONALE VAMALE BRAşOV.
 • Hotărârea 250/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * APROBAREA CERERII DE OFERTÃ PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ADMINISTRATOR LA S.C. TERMOLUX S.A. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.12.847/1999 AL COMISIEI DE SE
 • Hotărârea 249/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * ÎNCETAREA CALITÃŢII DE CONSILIER A DOAMNEI CARMEN PASCU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.241/21.07.1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, CU PRIVIRE LA ANULAREA H.C
 • Hotărârea 248/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. COCORULUI NR.12 DESTINAT AMPLASÃRII UNUI COMPLEX COMERCIAL CU CARACTER PROVIZORIU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 247/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: MANSARDAREA CLÃDIRII DIN STR.NEGOIUL NR.14; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.14.348 DIN 20 IULIE 1999 AL SERVICIULUI AUTORIZÃRI CONSTRUCŢII PRIVIND CONSTRUIREA DE NIV
 • Hotărârea 246/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA TAXELOR DE OCUPARE A LOCURILOR ÎN PARCÃRILE CU PLATÃ ADMINISTRATE DE PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAşOV, CUPRINSE ÎN H.C.L. NR.67 DIN 29 MARTIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 199
 • Hotărârea 245/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AVIZARE DE PRINCIPIU - REALIZARE "CENTRU CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.919/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIVIND PROPUNEREA DE R
 • Hotărârea 244/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. FURNALELOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.624 DIN 07.07.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢ
 • Hotărârea 243/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. PRAHOVA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.621 DIN 07.07.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA
 • Hotărârea 242/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. JEPILOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.623 DIN 07.07.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA
 • Hotărârea 241/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * CONSTITUIREA COMISIEI DE INVENTARIERE A BUNURILOR CARE ALCÃTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.920/1999 AL DIRECŢIE
 • Hotărârea 240/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 438.629 LEI, DATORATE DE NUMITA STANCU DORINA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZ
 • Hotărârea 239/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE ANUL 1998, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ TOTALÃ DE 1.182.940 LEI, DATORATE DE NUMITUL CUCORAN FLORICEL DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTR
 • Hotărârea 238/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT ÎN SUMÃ DE 292.644 LEI, DATORATE DE NUMITUL OLTEANU GHEORGHE DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANA
 • Hotărârea 237/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: SCUTIRE DE TAXE PENTRU OCUPAREA TERENULUI AFECTAT DE ORGANIZAREA DE şANTIER A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "BLOCUL 27 BD.GRIVIŢEI", CONSTRUIT CONFORM ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.19/1994, EXECUTAT DE S.C.ICIM S.A.BRAşOV, AL CÃRUI BENEFICIAR ESTE PRIMÃR
 • Hotărârea 236/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AMÎNAREA VIRÃRII ÎN BUGETUL LOCAL DE CÃTRE S.C. RIAL S.R.L. A SUMELOR ÎNCASATE DIN VÂNZÃRI DE LOCUINŢE şI SPAŢII COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST
 • Hotărârea 235/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * CONFERIREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE - POST-MORTEM, MUZICIANULUI DINU NICULESCU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9030 DIN IULIE 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL
 • Hotărârea 234/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: CONFERIEREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE POST MORTEM, MUZICIANULUI NORBERT PETRI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.9.030 DIN IULIE 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL, CU
 • Hotărârea 233/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * AVIZAREA LUCRÃRII "ALIMENTARE CU APÃ A R.A.T. BRAşOV - SECŢIA TROLEIBUZE şI S.C. SERE S.A. BRAşOV" şI ÎNSCRIEREA ACESTEIA ÎN LISTA DE INVESTIŢII A R.A.T. BRAşOV PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA
 • Hotărârea 232/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC CU PANOURI PUBLICITARE PE DRUMUL POIENII DE CÃTRE FOTBAL CLUB BRAŞOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.10.423 DIN 17 IUNIE 1999 AL SERV
 • Hotărârea 231/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI AFERENT SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRAşOV, BD.15 NOIEMBRIE NR.62; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.9.771/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVI
 • Hotărârea 230/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. GARAJE - CARTIERUL TRACTORUL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9396 DIN 06.07.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • Hotărârea 229/1999 - Municipiul Brașov - 02.08.1999

  OBIECT: * ÎNCHIRIEREA DIRECTÃ A SPAŢIULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. LUNGÃ NR.76 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 2 AUGUST 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.459/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINI
 • Hotărârea 228/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * APROBAREA CERERII DE OFERTÃ, A GRILEI DE EVALUARE şI A PROGRAMULUI COMISIEI DE SELECŢIE A ADMINISTRATORULUI R.A.T. BRAŞOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.12.325
 • Hotărârea 227/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: REVOCAREA H.C.L.NR.122/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999; ANALIZÂND CONTESTAŢIA ÎNREGISTRATÃ SUB NR.10.761/1999 A UNOR LOCUITORI DIN STR.LUCIAN BLAGA NR.9, PRIN CARE SE SOLICITÃ REVOCAR
 • Hotărârea 226/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * REVOCAREA H.C.L. NR.184/1997 PRIVIND ACORDAREA DENUMIRII "FUNDÃTURA ROşIORILOR" UNEI ARTERE DE CIRCULAŢIE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND DOCUMENTELE PREZENTATE ÎN REFERATU
 • Hotărârea 225/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. SIMERIA F.N. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.10.720 DIN 23.06.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIREC
 • Hotărârea 224/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - CONSTRUCŢII BIROURI şI EXTINDERE MAGAZIN - STR. 13 DECEMBRIE NR.94. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 18.011/14.06.1999 AL SERVICIULUI STRATEGI
 • Hotărârea 223/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICÃ REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. PICTOR LUCHIAN NR.6. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 8748/1 APRIL
 • Hotărârea 222/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.Z. TRACTORUL VI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.34.827/1998 DIN 20.05.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIN
 • Hotărârea 221/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICÃ CU PRIVIRE LA IMOBILUL DIN STR. REPUBLICII NR.24. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.33.586 DIN 18.06.
 • Hotărârea 220/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: * REVOCAREA HOTÃRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR.281/1997, NR.196/1998 şI ART.2 DIN H.C.L. NR.87/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.682/1999 AL DIRECŢIEI PATRIM
 • Hotărârea 219/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.4/2 MAI 1996, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C."A.S.M.INVEST" S.R.L.PRIVIND ADMINISTRAREA BATERIEI COMERCIALE HÃRMAN - ALEXANDRU VLAHUTÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26
 • Hotărârea 218/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: SÃRBÃTORIREA FESTIVÃ şI ÎNMÂNAREA DIPLOMEI DE APRECIERE, FAMILIILOR BRAşOVENE CARE AU ÎMPLINIT PESTE 50 DE ANI DE CÃSÃTORIE NEÎNTRERUPTÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢA DIN 26 IULIE 1999; EXAMINÂND PROIECTUL DE HO
 • Hotărârea 217/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII LA CONCURS A POSTULUI DE DIRECTOR AL TEATRULUI "SICÃ ALEXANDRESCU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.11.381/1998 AL COMISIEI DE CULTURÃ DIN CON
 • Hotărârea 216/1999 - Municipiul Brașov - 26.07.1999

  OBIECT: PLATA DIN BUGETUL LOCAL A ABONAMENTELOR R.A.T.PENTRU STUDENŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 26 IULIE 1999; ANALIZÂND REFERATUL NR.11.524/13 IULIE 1999 AL DIRECŢIEI ECONOMICE - S
 • Hotărârea 215/1999 - Municipiul Brașov - 06.07.1999

  BIECT: * ABROGAREA PUNCTULUI 6 DIN PROTOCOLUL DE ACORD APROBAT PRIN H.C.L. NR.262/1996. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 6 IULIE 1999, ANALIZÂND SITUAŢIA ÎNTRERUPERII FURNIZÃRII APEI CALDE MENAJER
 • Hotărârea 214/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI TEREN CÃTRE PARCHETUL DE PE LÂNGÃ CURTEA DE APEL BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUCŢIEI DE LOCUINŢE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3967/
 • Hotărârea 213/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBAREA ÎNCEPERII PROCEDURII DE SELECŢIE A ADMINISTRATORULUI, ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE LA R.A.T. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 212/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ - EVALUARE" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.102, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA
 • Hotărârea 211/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE ANUL 1998, ÎN SUMÃ TOTALÃ DE 1.013.327 LEI, DATORAT DE NUMITA STOIAN OLGA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND
 • Hotărârea 210/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE PERIOADA 23.03.1998-26.02.1999, ÎN SUMÃ DE 7.378.785 LEI, PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 92.234 LEI, DATORATE DE NUMITA TETU ANTONELA DIN BRAşOV. CONSILIUL
 • Hotărârea 209/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT STABILIT PE ANUL 1998 PRECUM şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE, ÎN SUMÃ DE 1.485.068 LEI, DATORAT DE NUMITA DALCA ANUŢA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢ
 • Hotărârea 208/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC, AFERENTÃ PERIOADEI 09.09.1997 - 22.04.1998, ÎN SUMÃ DE 3.559.500 LEI, DATORATÃ DE FIRMA S.C. GENICA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21
 • Hotărârea 207/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. JEPILOR FN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.8997 DIN 24 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢI
 • Hotărârea 206/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBAREA STUDIULUI PENTRU CONSTRUIREA UNUI CENTRU HOTELIER. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 17.868 DIN 27 MAI 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AM
 • Hotărârea 205/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE, AFERENTE PERIOADEI 30 IUNIE 1999, ÎN SUMÃ DE 1.526.554 LEI, DATORATE DE A.F. LUPU GEORGEL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFE
 • Hotărârea 204/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA IMOBILUL DIN BRAşOV, STR. SITEI NR.37. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.15.388 DIN 1 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEG
 • Hotărârea 203/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA GRÃNIŢUIREA IMOBILELOR DINTRE STR. NISIPULUI DE SUS NR.4 şI C. BRÂNCOVEANU 18. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.52
 • Hotărârea 202/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA IMOBILUL DIN ALEEA PETUNIEI NR.6, SC. B, AP.12. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR. 4256 DIN1 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 201/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.SIMERIA - STR.FILIAŞ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9750 DIN 7 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PU
 • Hotărârea 200/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. SIMERIA FN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9155 DIN 26 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢI
 • Hotărârea 199/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. CALEA FÃGÃRAŞULUI NR.21. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9603 DIN 3 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLI
 • Hotărârea 198/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. BORZEŞTI FN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9604 DIN 3 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIREC
 • Hotărârea 197/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. DRUMUL CERNATULUI NR.6. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.6468 DIN 31 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBL
 • Hotărârea 196/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. CODRUL COSMINULUI NR.6, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI BEJAN ANIŞOARA, BEJAN NECULAI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE
 • Hotărârea 195/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE PAŞCANI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9020 DIN 25 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATRIM
 • Hotărârea 194/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TERENURI DESTINATE CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN CARTIERUL VALEA CETÃŢII - ZONA STR. MOLIDULUI - ETAPA I CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 19988/1998
 • Hotărârea 193/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - AMPLASAREA UNEI CLÃDIRI ÎN STR. AUREL VLAICU NR.107. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 12124 DIN 7 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 192/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - SEDIU FUNDAŢIA EST-EUROPA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 17377 DIN 8 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORI
 • Hotărârea 191/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * ZONAREA MUNICIPIULUI BRAşOV PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR DATORATE DE CONTRIBUABILI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.023 DIN 8 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRAT
 • Hotărârea 190/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - STAŢIE DE BENZINÃ, BIROURI şI LOCUINŢÃ -STR. BACIULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 17539 DIN 8 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 189/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - EXTINDERE P + 2 E - STR. VERII NR.4 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 186.75 DIN 10 IUNIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAR
 • Hotărârea 188/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - ZONA CAMELIA - POIANA BRAŞOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 19.057/11.06.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULU
 • Hotărârea 187/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * DOMENIILE SERVICIILOR PUBLICE ÎN CARE CONTRAVENIENŢII VOR PRESTA ACTIVITÃŢI ÎN FOLOSUL COMUNITÃŢII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATELE NR.9798/1999 AL SERVICIULUI CON
 • Hotărârea 186/1999 - Municipiul Brașov - 21.06.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.35/1998, ART.1 - ULTIMUL ALINEAT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 21 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.8958 DIN 25 MAI 1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PA
 • Hotărârea 185/1999 - Municipiul Brașov - 14.06.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.65/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 14 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.10063/1999 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA H.C.L. NR.65/1999 ÎN SENSUL DI
 • Hotărârea 184/1999 - Municipiul Brașov - 14.06.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.64/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 14 IUNIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.10.064/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA H.C.L. NR.64/1999 ÎN SENSU
 • Hotărârea 183/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNTRE AGENŢII ECONOMICI NEAFECTAŢI DE SISTEMATIZAREA INTERSECŢIEI STR. VLAHUŢÃ - HÃRMANULUI şI PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 M
 • Hotărârea 182/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE ÎN SUMÃ DE 138.938 LEI AFERENTE CHELTUIELILOR DE JUDECATÃ, ÎN SUMÃ DE 585.000 LEI, DATORATE DE NUMITUL PRUNARU SORIN CRISTINEL DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şE
 • Hotărârea 181/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU S.C. POSTÃVARUL TURISM S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.14446/1998 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRAR
 • Hotărârea 180/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU S.C. ANA HOTELS BRAŞOV S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.6533/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE
 • Hotărârea 179/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ADMITEREA CONTESTAŢIEI S.C. TERMOLUX S.A. şI REVOCAREA H.C.L. NR.100/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND CONTESTAŢIA S.C. TERMOLUX S.A. ÎNREGISTRATÃ LA NOI SUB NR.9137/1999,
 • Hotărârea 178/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * AMÂNAREA INTRÃRII ÎN VIGOARE A REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE PE RAZA MUNICIPIULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 17.58
 • Hotărârea 177/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. GARAJE - VALEA CETÃŢII CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9396 DIN 18 MAI 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIN C
 • Hotărârea 176/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * SCHIMBAREA DESTINAŢIEI SPAŢIULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TÂMPEI NR.12. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ÎN DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.5646/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL E.A.I., PRIVIND
 • Hotărârea 175/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZÃ PRIVIND IMOBILUL DIN STR. PRUNDULUI NR.35. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.12875 DIN 01.04.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 174/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHIRIEI DATORATE DE ASOCIAŢIA FAMILIALÃ SIRJITA ANA DIN BRAşOV, STR. FUNDÃTURA TIBLES NR.1, CONFORM CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.129/28.08.1995. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV
 • Hotărârea 173/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * CONCESIONAREA UNUI TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. V.ALECSANDRI NR.4 CÃTRE S.C. IOVIDIA COM S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.24.936/1998 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU
 • Hotărârea 172/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA EXPERTIZEI TEHNICE REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. REPUBLICII NR.20. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.864 DIN 19 MARTIE 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE,
 • Hotărârea 171/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNOR TONETE ÎN ZONA COMPLEXULUI COMERCIAL TRAIAN, DE CÃTRE S.C. LA FAYETTE MODE S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.1790/30.04.1999 AL DIRECŢIEI P
 • Hotărârea 170/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. SIMERIA FN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.7723 DIN 30.04.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA P
 • Hotărârea 169/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. PAŞCANI FN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.6592 DIN 14.04.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA P
 • Hotărârea 168/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL EDIŢIEI A II-A A "ZILEI TINERETULUI BRAşOVEAN", MANIFESTÃRI CE VOR AVEA LOC LA DATA DE 6 IUNIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 M
 • Hotărârea 167/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. EMIL RACOVIŢÃ NR.21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI JUDELE RADU şI JUDELE FLORICICA GABRIELA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31
 • Hotărârea 166/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - MIHAI VITEAZU NR.24. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.880/10.05.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND A
 • Hotărârea 165/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARÃ PE ANUL 1998. CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 164/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: COLABORAREA ÎNTRE PRIMÃRIA BRAşOV şI S.C. DITRIGAZ-SUD S.A. S.C. ELECTRICA, COMPANIA APA, DIRECŢIA JUDEŢEANÃ DE TELECOMUNICAŢII şI R.A.T. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 163/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * STABILIREA GARANÞIEI DE BUNÃEXECUÞIE DATORATÃDE CONCESIONARII TERENURILOR APARÞINÂND DOMENIULUI PUBLIC;SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAºOV.;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDIN&
 • Hotărârea 162/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND CREşTEREA ANIMALELOR DOMESTICE şI A PÃSÃRILOR DE CURTE ÎN MUNICIPIUL BRAşOV", DIN H.C.L. NR.66/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERAT
 • Hotărârea 161/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA PARTICIPÃRII MUNICIPIULUI BRAşOV LA REALIZAREA "SEDIULUI ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI BRAşOV" (S.A.BV) ÎMPREUNÃ CU CONSILIUL JUDEŢEAN BRAşOV şI PREFECTURA BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA
 • Hotărârea 160/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * FINANŢAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 6.000.000 LEI PENTRU DESFÃşURAREA UNUI SIMPOZION DE CÃTRE SOCIETATEA CULTURAL-PATRIOTICÃ "AVRAM IANCU", DEDICAT ANIVERSÃRII A 175 DE ANI DE LA NAşTEREA LUI AVRAM IANCU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI
 • Hotărârea 159/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTÃ A LUCRÃRILOR DE CONFECŢIONARE, MONTARE şI ÎNTREŢINERE MOBILIER URBAN ÎN MUNICIPIUL BRAşOV, DE CÃTRE FIRMA S.C. COMPREST S.A. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA D
 • Hotărârea 158/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE CU CONCERNUL GERMAN VEW - ENERGIE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.9365/28.05.1999 PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA ACORDULUI DE CO
 • Hotărârea 157/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. PRIVIND AMPLASAREA UNEI UNITÃŢI HOSPICE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 17.065 DIN 27 MAI 1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA
 • Hotărârea 156/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ-EVALUARE" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. PIAŢA TEATRULUI NR.2 A, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA
 • Hotărârea 155/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA CONTESTAŢIEI REFERITOARE LA H.C.L. NR.89/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND CONTESTAŢIA S.C. COMPREST S.A. ÎNREGISTRATÃ SUB NR.8206/1999, PRIN CARE SE PROPUNE RE
 • Hotărârea 154/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA ART.122 DIN REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI MUNICIPAL BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.6688/1999 AL SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANI
 • Hotărârea 153/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * INSTITUIREA OBLIGAŢIEI BENEFICIARULUI DE A CONSTITUI O GARANŢIE DE BUNÃ EXECUŢIE A LUCRÃRILOR DE REFACERE A SISTEMELOR RUTIERE AFECTATE PRIN SÃPÃTURÃ DE CÃTRE FIRMELE DE CONSTRUCŢII ÎN URMA EFECTUÃRII LUCRÃRILOR DE POZARE REŢELE EDILITARE.
 • Hotărârea 152/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA SUMEI DE 15.436.000 LEI PENTRU PLATA PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN AFARA CENTRULUI MILITAR BRAşOV CE FUNCŢIONEAZÃ ÎN CADRUL COMISIILOR DE ÎNCORPORARE ÎN PERIOADA 17.05-22.10.1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUN
 • Hotărârea 151/1999 - Municipiul Brașov - 31.05.1999

  OBIECT: * PLATA DIN BUGETUL LOCAL A GARDIENILOR PUBLICI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 31 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATELE NR.1535/1999 AL CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI BRAşOV şI NR.7125/1999 AL SERVICIULUI CON
 • Hotărârea 150/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TOPORAŞULUI NR.33 A, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1
 • Hotărârea 149/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, CALEA BUCUREşTI NR.91 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI ALBU EUGENIA şI ALBU ION. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND
 • Hotărârea 148/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE SIMERIA-PAŞCANI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.4162 DIN 09.02.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PAT
 • Hotărârea 147/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.PAVILIOANELE CFR NR.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3493 DIN 25.02.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN
 • Hotărârea 146/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.EMIL RACOVIŢÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1161 DIN 21.10.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA
 • Hotărârea 145/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. JUPITER. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.741 DIN 14.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATR
 • Hotărârea 144/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.ZIZINULUI NR.79 A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.931 DIN28.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIR
 • Hotărârea 143/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. COSMOS NR.4. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1638 DIN 28.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA P
 • Hotărârea 142/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. LEVÃNŢICÃI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1323 DIN 25.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PA
 • Hotărârea 141/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.1 DECEMBRIE 1918. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1288 DIN 22.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢI
 • Hotărârea 140/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.LEVÃNŢICÃI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1052 DIN 20.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PA
 • Hotărârea 139/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. JUPITER. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.674 DIN 14.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATRI
 • Hotărârea 138/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. SIMERIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1069 DIN 20.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATR
 • Hotărârea 137/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. NICOPOLE NR.12, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 199
 • Hotărârea 136/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. VENUS. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.964 DIN 07.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATR
 • Hotărârea 135/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR.LEVÃNŢICÃI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.13.220 DIN 07.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA
 • Hotărârea 134/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. BRÂNDUŞELOR NR.19. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.838 DIN 13.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN D
 • Hotărârea 133/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. JUPITER. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1015 DIN 19.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATRI
 • Hotărârea 132/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR. LEVANTICAI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT IN şEDINŢÃ LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.22021 DIN 15.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PA
 • Hotărârea 131/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR.MIHAI VITEAZUL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.585 DIN 13.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECTIA P
 • Hotărârea 130/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR. TAMPEI - EFTIMIE MURGU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.742 DIN 14.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN
 • Hotărârea 129/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR. LACRAMIOARELOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.198 DIN 12.01.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECTIA
 • Hotărârea 128/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR. BRANDUSELOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.26.399 DIN 17.12.1998 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECTIA
 • Hotărârea 127/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR.13, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, AN
 • Hotărârea 126/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR. MACIN NR.4 A, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999,
 • Hotărârea 125/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * INSUSIREA “RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE GOLOGAN STANCA, DIMITRIU SMARANDA, COMANESCU COSMIN, COMANESCU PARASCHIV, COMANESCU COSARIU STEFAN SI MUNICIPIUL BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI
 • Hotărârea 124/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZA TEHNICA REFERITOARE LA IMOBILUL DIN STR. CARAMIDARIEI NR.17. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.960 DIN 05.02.
 • Hotărârea 123/1999 - Municipiul Brașov - 19.05.1999

  OBIECT: * ORGANIZAREA SI DESFASURAREA “FESTIVALULUI DULCIURILOR”. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.AD.3199 DIN 11 MAI 1999 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL OCUPARE LOCURI P
 • Hotărârea 122/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVINDCONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR. LUCIAN BLAGA, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALI
 • Hotărârea 121/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, B-DUL MUNCII NR.30, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, A
 • Hotărârea 120/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA CONSILIERILOR CE VOR EFECTUA DEPLASAREA LA DORTMUND - GERMANIA, IN LUNA IUNIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND INVITATIA CONCERNULUI VEW ENERGIE A 6 DIN GERMANIA
 • Hotărârea 119/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * ACORDAREA DE SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI SOCIALE A POPULATIEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.6272/1999, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN
 • Hotărârea 118/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.326/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATELE NR.5155/1999, AL SERVICIULUI CONTENCIOS SI NR.5166/1999, AL DIRECTIEI PATRIMONIU, PRIVIND MODIFICAREA
 • Hotărârea 117/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRASOV, PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.AD.5748/ 20 APRILIE 1999, AL DIRECTIEI ECONOMI
 • Hotărârea 116/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.5948/20 APRILIE 1999, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN
 • Hotărârea 115/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - SUPERMARKET - CALEA BUCURESTI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 9520/6 APRILIE 1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIUL
 • Hotărârea 114/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU FIRMA, IN STR. DOBROGEANU GHEREA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.7671/22 MARTIE 1999, AL SERVICIULUI STRAT
 • Hotărârea 113/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA LISTEI ANEXA CU AGENTI ECONOMICI, A H.C.L. NR.85/25 MAI 1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999; ANALIZAND REFERATUL NR.6010/5 APRILIE 1999, AL INSPECTORATULUI DE PROTECTIE CIVIL
 • Hotărârea 112/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE TAXEI DE FOLOSIRE A LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE, PENTRU AGENTII ECONOMICI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN BAZARUL-GARA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA
 • Hotărârea 111/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * APROBAREA CONTINUARII ACTIVITATILOR SPECIFICE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.7835/3 MAI
 • Hotărârea 110/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV, IN CALITATE DE ORGANIZATOR LA TABARA INTERNATIONALA DE PICTURA, IN PERIOADA 24 - 31 MAI 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND SOLICITAREA ASOCI
 • Hotărârea 109/1999 - Municipiul Brașov - 05.05.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL BRASOV, IN DOSARUL NR.281/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 5 MAI 1999, ANALIZAND PROCESUL-VERBAL AL COMISIEI JURIDICE A CONSILIULUI LOCAL BRASOV, IN
 • Hotărârea 108/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * MENTINEREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.64/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, CU PRIVIRE LA HOT
 • Hotărârea 107/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA CONTESTATIEI REFERITOARE LA H.C.L. NR.46/1999 FORMULATA DE BANCA DACIA FELIX S.A. - SUCURSALA BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND CONTESTATIA REFE
 • Hotărârea 106/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE STR. TRAIAN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.27901 DIN 14.12.1998 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECTI
 • Hotărârea 105/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN RAPORTUL DE EXPERTIZA NR.47/1997. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.33028 DIN 29.01.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE
 • Hotărârea 104/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * SCHIMBAREA DENUMIRII SERVICIULUI PERSONAL, SALARIZARE, RELATII PUBLICE IN SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR
 • Hotărârea 103/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL IN DOSARUL NR.192/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.3421/09.03.1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CARE
 • Hotărârea 102/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * PLATA CHELTUIELILOR DE CAZARE SI PROTOCOL PENTRU DELEGATIA DE 16 MEDICI DIN ANGLIA, CARE VOR LUCRA IN COLABORARE CU SPITALUL DE COPII BRASOV, PENTRU INTERVENTII DE URGENTA DE CHIRURGIE PLASTICA LA COPII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 101/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZELE TEHNICE NR.81 SI NR.444/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.4156 DIN 6 APRILIE 1999 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 100/1999 - Municipiul Brașov - 26.04.1999

  OBIECT: * MASURI PENTRU ELIMINAREA BLOCAJULUI IN CE PRIVESTE FURNIZAREA AGENTULUI TERMIC IN MUNICIPIUL BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.AD.6947/1999 AL SERVIC
 • Hotărârea 99/1999 - Municipiul Brașov - 09.04.1999

  OBIECT: * APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. RIAL BRASOV PE ANUL 1998; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 9 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.6094/08.04.1999 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 98/1999 - Municipiul Brașov - 09.04.1999

  OBIECT: * APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 9 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.5751/1999 PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICI
 • Hotărârea 97/1999 - Municipiul Brașov - 07.04.1999

  OBIECT: * STABILIREA NIVELULUI TAXEI DE PUBLICITATE SI RECLAMA, CA URMARE A APLICARII ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR.15/03.03.1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR
 • Hotărârea 96/1999 - Municipiul Brașov - 07.04.1999

  OBIECT: * APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TERMO BRASOV PE ANUL 1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.5422/01.04.1999 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 95/1999 - Municipiul Brașov - 07.04.1999

  OBIECT: * APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TRANSPORT BRASOV PE ANUL 1998 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.5835/ 01.04.1999 AL DIR
 • Hotărârea 94/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * ABILITAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAşOV SÃ PREZINTE DEMERSURILE LEGALE NECESARE PENTRU TRECEREA ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI A STADIONULUI MUNICIPAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999,
 • Hotărârea 93/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN, SITUAT ÎN BRAşOV, STR. L. BLAGA NR.7, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.5088/1999 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 92/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICÃ ÎN VEDEREA CONCESIONÃRII TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, ÎNTRE STR. CÃRÃMIDÃRIEI şI STR. BAZALTULUI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 91/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.324/1998 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.8119/1998/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMOBILE, PRIVIND M
 • Hotărârea 90/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT, STABILIT PE ANUL 1998, ÎN SUMÃ TOTALÃ DE 1.802.740 LEI, DATORAT DE NUMITA STANCU DORINA DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂ
 • Hotărârea 89/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. PIAŢA TEATRULUI NR.2 A, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. PANAKEIA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALI
 • Hotărârea 88/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONCESIONAREA DIRECTÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. ZIZINULUI NR.79. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.21.370/1998 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDE
 • Hotărârea 87/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 15 NOIEMBRIE NR.102, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. DARCOM S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND RE
 • Hotărârea 86/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * REAMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR PROVIZORII CE URMEAZÃ A FI DESFIINŢATE CA URMARE A EXECUTÃRII UNOR LUCRÃRI DE INTERES (UTILITATE) PUBLIC(Ã) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 85/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * ANALIZAREA CONTESTAŢIEI PRIVIND H.C.L. NR.47/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.4656/1999 AL D.A.P.L. şI CONTESTAŢIA DOMNULUI ERZSE ŞTEFAN, ÎNREGISTRATÃ SUB
 • Hotărârea 84/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA ART.2, ALIN.3 DIN H.C.L. NR.102/1993. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3364 DIN 23.02.1999 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIRECŢIA PATRIMO
 • Hotărârea 83/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.236/1998 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.2794/1999 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA H.C.L. NR.236/1998 şI MEMOR
 • Hotărârea 82/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * DEZAFECTAREA CHIOşCURILOR CE ÎMPIEDICÃ AMENAJAREA INTERSECŢIEI HÃRMAN - VLAHUŢÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 6003 DIN 09.03.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE,
 • Hotărârea 81/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNOR CONTAINERE PENTRU COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE PE STR. ŞTEFAN CEL MARE şI ALEEA LÃCRÃMIOARELOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3871 DIN
 • Hotărârea 80/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC CU PANOURI LUMINOASE DE AFIşAJ, PUBLICITATE şI RECLAMÃ PENTRU EVENIMENTELE ARTISTICE GÃZDUITE DE TEATRELE DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZ
 • Hotărârea 79/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. AMENAJARE PIAŢA URANUS CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 1290 DIN 01.02.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PR
 • Hotărârea 78/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * ACORD DE PRINCIPIU PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU CONSILIUL JUDEŢEAN, PAROHIA BLUMÃNA şI ASOCIAŢI CATEDRALÃ ORTODOXÃ "ÎNÃLŢAREA DOMNULUI". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, AN
 • Hotărârea 77/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * RADIEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢÃ VEşNICÃ ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. M.TEUTSCH NR.11, ÎNSCRIS ÎN C.F. BRAşOV NR.24.044 CU NR.TOP.6293/1/2 şI 6293/2/10/2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 19
 • Hotărârea 76/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL PE TEME EDUCAŢIONALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR.3576/08.03.
 • Hotărârea 75/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * COLABORAREA ÎNTRE CONSILIUL LOCAL SI ASOCIATIA SPERO BENE CU SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR.4183/08.03.1999 AL DIRECT
 • Hotărârea 74/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * ÎNSUşIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.28/1999 PRIVIND IMOBILUL DIN STR. VULTURULUI NR.16 A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.6313 DIN 03.03.1999 AL SERVICIULUI STRATEG
 • Hotărârea 73/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONTRACT DE ASOCIERE CU S.C. TITUS S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1541/1999 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVIDENŢÃ şI ADMINISTRARE IMOBILE, PRIVIND
 • Hotărârea 72/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * APROBAREA PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTÃ A LUCRÃRILOR DE CONFECŢIONARE, MONTARE şI ÎNTREŢINERE MOBILIER URBAN ÎN MUNICIPIUL BRAşOV, DE CÃTRE FIRMA S.C. COMPREST S.A. BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE
 • Hotărârea 71/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: UTILIZAREA FONDURILOR CONSTITUITE CONFORM LEGII NR.114/1996 PENTRU EXECUTAREA UNOR LOCUINTE DE NECESITATE SI DE SERVICIU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 7049
 • Hotărârea 70/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * REALIZAREA OBLIGAŢIILOR CONSILIULUI LOCAL REZULTATE DIN PREVEDERILE O.G. NR.20/1994, O.G. NR.67/1997, H.G.R. NR.579/1998, PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANŢÃ A FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT AFECTAT DE SEISME. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV,
 • Hotărârea 69/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * CONTINUAREA DISCUŢIILOR CU B.E.R.D. PENTRU CONSTRUIREA UNEI RAMPE ECOLOGICE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.4618/1999 şI ANEXA LA REFERAT, CONŢINÂND SCRISOAREA
 • Hotărârea 68/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * COLABORAREA ÎNTRE PRIMÃRIA MUNICIPIULUI BRAşOV şI S.C. OIL GAS ARMADA S.R.L., PENTRU REALIZAREA SEMAFORIZÃRII INTERSECŢIILOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T
 • Hotărârea 67/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZAND REFERATUL CU NR.T 8100/ 08.03.1999 AL DIRECTIE GOSPODARIRE ORAS - SERVICIUL A
 • Hotărârea 66/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * APROBAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND CRESTEREA ANIMALELOR DOMESTICE SI A PASARILOR DE CURTE ÎN MUNICIPIUL BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE
 • Hotărârea 65/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE PROFIT ÎN SUMÃ DE 4.073.499.286 LEI şI A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE ÎN SUMÃ DE 2.037.227.610 LEI, ÎN 48 DE RATE LUNARE EGALE, CU O PERIOADÃ DE GRAŢIE DE 6 LUNI DATORAT DE R.A. TERMO S.A. CONSILI
 • Hotărârea 64/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * ÎNFIINŢAREA SC. "TERMOLUX" S.A., PRIN REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME "TERMO" BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZÂND DOSARUL DE REORGANIZARE A REGIEI AUTONOME "TERMO" BRAşOV,
 • Hotărârea 63/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV IN CALITATE DE ORGANIZATOR LA SARBATOAREA JUNILOR. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 1999, ANALIZAND CEREREA SOCIETATII JUNILOR DIN SCHEII BRASOVULUI, INREGI
 • Hotărârea 62/1999 - Municipiul Brașov - 29.03.1999

  OBIECT: * APROBAREA CONŢINUTULUI RECURSULUI ÎMPOTRIVA SENTINŢEI NR.7/1999 A COLEGIULUI JURISDICŢIONAL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 29 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR.4696/29.03.1999 AL DIRECTORUL
 • Hotărârea 61/1999 - Municipiul Brașov - 17.03.1999

  OBIECT: * REDUCEREA IMPOZITULUI PE CLÃDIRI CU 50 %. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 17 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE O.G.U. NR.15/1999, PRIN CARE S-A MODIFICAT şI COMPLETAT LEGEA NR.27/1994 PRIVIND
 • Hotărârea 60/1999 - Municipiul Brașov - 17.03.1999

  OBIECT: * APROBAREA SUMEI DE 95.000.000 LEI PENTRU ACHIZIŢIONARE MATERIAL DENDROLOGIC. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 17 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR.T 9079/16.08.1999 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE OR
 • Hotărârea 59/1999 - Municipiul Brașov - 17.03.1999

  OBIECT: * DIZOLVAREA S.C. MUNICIPALIA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 17 MARTIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART.14, LIT."I" DIN STATUTUL S.C. MUNICIPALIA S.R.L. BRAşOV, APROBAT PRIN H.C.L. NR.33/1
 • Hotărârea 58/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.4/11 IANUARIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA A
 • Hotărârea 57/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * DESEMNAREA MANDATARILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN DOSARUL NR.80/1999 AL TRIBUNALULUI BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.3108/18 FEBRUARIE 1999 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 56/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * SCHIMBAREA DESTINAŢIEI SPAŢIULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. GH. BARIŢIU NR.4. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.27.540/1998 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL E.A
 • Hotărârea 55/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * SITUAŢIA TERENURILOR DIN STR. ROŞIORILOR 1 - 18 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.20352 DIN 26.10.1998 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERIT
 • Hotărârea 54/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * REVOCAREA H.C.L. NR.194/1995. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 4870 DIN 10.02.1999 AL SERVICIULUI SERVICII PUBLICE MUNICIPALE, PRIN CARE SE PROPUNE: * REV
 • Hotărârea 53/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * AMPLASAREA UNEI CONSTRUCŢII PROVIZORII PE STR. ZIZINULUI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.28461 DIN 24.12.1998 AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN DIREC
 • Hotărârea 52/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ ÎN PATRU RATE TRIMESTRIALE A TAXEI PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR DE LIBERÃ TRECERE DATORATÃ DE S.C. POSTÃVARUL S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REF
 • Hotărârea 51/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * SITUAŢIA SPAŢIULUI CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ SITUAT ÎN BRAşOV, STR. MUREŞENILOR NR.5. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.74/1999 AL DIRECŢIEI P
 • Hotărârea 50/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.330/1998 PRIVIND APROBAREA RECTIFICÃRII BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRAşOV PE ANUL 1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND R
 • Hotărârea 49/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT, STABILIT PE ANUL 1998, ÎN SUMÃ TOTALÃ DE 2.880.000 LEI, DATORAT DE NUMITUL BANCIU NICOLAE DANIEL DIN BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999
 • Hotărârea 48/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT PRIN EXPERTIZÃ TEHNICÃ NR.106/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.2641 DIN 29.01.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DE
 • Hotărârea 47/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA EXPERTIZEI TEHNICE NR.38/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1650 DIN 15.01.1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULU
 • Hotărârea 46/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE DIFERENŢEI DE TAXÃ LA REGULARIZARE, PENTRU AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE NR.404/27.07.1993, DATORATE DE BANCA DACIA FELIX S.A. SUCURSALA BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNT
 • Hotărârea 45/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * AVIZAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE FLOREA LUIZA şI MUNICIPIUL BRAşOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.26.522/1998 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL E
 • Hotărârea 44/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN, SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 15 NOIEMBRIE NR.102, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. DARCOM S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND
 • Hotărârea 43/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN, SITUAT ÎN BRAşOV, STR. NICOPOLE NR.12, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.24.463/1998 AL SERV
 • Hotărârea 42/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * AMPLASARE CONSTRUCŢII PROVIZORII. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATELE NR.498/1999, 585/1999, 674/1999, 741/1999, 742/1999, 1015/1999, 1052/1999, 1069/1999, 1288/19
 • Hotărârea 41/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN, SITUAT ÎN BRAşOV, STR. HORTENSIEI NR.1 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.23.025/1998 AL SERVI
 • Hotărârea 40/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ CÃTRE MINISTERUL DE INTERNE, UM 0879 BRAşOV, A SUPRAFEŢEI DE 892,5 M.P. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.26.928/1998 AL DIREC
 • Hotărârea 39/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢÃ DE 240 M.P. TEREN, NECESARE ASIGURÃRII SPAŢIULUI DE JOACÃ PENTRU COPIII DE LA GRÃDINIŢA DIN STR. BRÂNDUŞELOR NR.106. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA
 • Hotărârea 38/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN POIANA BRAşOV, ANEXA SPORTUL, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, CÃTRE ANDREI GOTTSCHLING. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 37/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. MACESULUI NR.17;NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE.;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 199
 • Hotărârea 36/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN, SITUAT IN BRASOV, STR. M.KOGALNICEANU NR.23, IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE, BENEFICIAR BANCA COMERCIALA ALBINA S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999
 • Hotărârea 35/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * ACHIZITIONAREA A DOUA AUTOTURISME DE TEREN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.1842/1999 AL SERVICIULUI FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL SI CADASTRU SI NR.2046/199
 • Hotărârea 34/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * INCHIRIEREA PRIN LICITATIE A PASUNILOR DIN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV. STABILIREA TAXELOR MINIME DE PASUNAT. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 4009/02.
 • Hotărârea 33/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * STABILIREA UNOR TAXE SPECIALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL FORMATIEI SALVAMONT A MUNICIPIULUI BRASOV, PRIN CARE SE PROPUNE STABILIREA UNOR TAXE SPECIALE SAL
 • Hotărârea 32/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.259/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.27.951/1998 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE IMOBILE, REFERITOR
 • Hotărârea 31/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * APROBAREA PLANULUI DE PLANTARI AL ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL BRASOV, PENTRU PERIOADA PRIMAVARA-TOAMNA 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 3602/1999 AL
 • Hotărârea 30/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT : * ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII IN PARCAREA CU PLATA AMENAJATA PE PLATOUL HALEI AGROALIMENTARE “STAR” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.23.178/1998 AL
 • Hotărârea 29/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * APROBARE P.U.D. - LOCUINTE SOCIALE PENTRU STR. DRAGOS VODA NR.28. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 34.828/1999 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENA
 • Hotărârea 28/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * STABILIREA TAXEI PENTRU TERENURILE OCUPATE DE CONSTRUCTIILE PROVIZORII SITUATE IN BAZARUL-GARA BRASOV, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE LA ART.3 DIN H.C.L. NR.15/1995. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FE
 • Hotărârea 27/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE AMENAJATE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.18.512/1998 AL DIRECTIEI PATRIMONIU, P
 • Hotărârea 26/1999 - Municipiul Brașov - 02.02.1999

  OBIECT: * COLABORAREA ÎNTRE MUNICIPIULUI BRAşOV şI CINSIT DIN ARRONE -ITALIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1305/1999 AL DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOCALÃ, PRIN
 • Hotărârea 25/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA “CENTRU”. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBRUARIE 1999, AVAND IN VEDERE REFERATUL NR.1078/01.02.1999 AL DIRECTIEI ECONOMICE, P
 • Hotărârea 24/1999 - Municipiul Brașov - 22.02.1999

  OBIECT: * APROBAREA LICITATIEI PUBLICE A ACTIVITATII DE CONSTRUIRE REFUGII CALATORI IN STATIILE R.A.T. DIN BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 22 FEBURARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.204/1999 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 23/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOAMNA BOGDAN POPA MARIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.1394/25.01.1999 AL SERVICIULUI CONTENCI
 • Hotărârea 22/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * REALIZAREA UNEI RAMPE PENTRU DEPOZITAREA DESEURILOR, IN COLABORARE CU B.E.R.D. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.T 1871/1999 AL DIRECTIEI GOSPODARIRE-ORAS, PRIN
 • Hotărârea 21/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * INSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR. C.BRANCOVEANU NR.60 A, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 25 IAN
 • Hotărârea 20/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * NEAVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DOMNUL ROMAN VALENTIN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZAND REFERATUL NR.26.027/1998 AL DIRECTIEI PATRIMONIU, SERV
 • Hotărârea 19/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * REINTRODUCEREA DOSARULUI NUMITULUI MUSAT PETRE MIRCEA PE BAZA ADRESEI NR.16.874 DIN 29 IULIE 1998 SI A CONTESTATIEI NR.27.559 DIN DATA DE 08.12.1998 PRIVIND SCUTIREA LA PLATA A IMPOZITULUI PE VENIT. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 18/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ESALONAREA LA PLATA A DEBITELOR RESTANTE IN SUMA DE 326.073 LEI, IN SASE RATE LUNARE, INCEPAND CU LUNA FEBRUARIE 1999, REPREZENTAND IMPOZIT PE VENIT, IN SUMA DE 114.862 LEI, SI MAJORARI AFERENTE IN SUMA DE 211.211 LEI, DATORAT DE NUMITUL CUCU
 • Hotărârea 17/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ESALONAREA LA PLATA A IMPOZITULUI PE VENIT, IN SUMA DE 2.714.286 LEI, IN SASE RATE LUNARE, INCEPAND CU LUNA FEBRUARIE 1999, PRECUM SI SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR AFERENTE, DATORAT DE NUMITUL TATARU VASILE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
 • Hotărârea 16/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT DIN INCHIRIERI NEDECLARATE, DATORATE DE NUMITUL LAPUSTEANU CONSTANTIN LIVIU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 25 IANUARIE 199
 • Hotărârea 15/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * EşALONAREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 3.944.924 LEI, ÎN şASE RATE LUNARE, ÎNCEPÂND CU LUNA FEBRUARIE 1999, PRECUM şI SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR AFERENTE, DATORAT DE NUMITUL KEREKES IOSIF ALEXANDRU. CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 14/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * RESPINGEREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT DE EXPERTIZA TEHNICÃ PRIVIND IMOBILUL DIN STR. NICOPOLE NR.36. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.11.758 DIN DATA DE 21
 • Hotărârea 13/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ACORDAREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE DOAMNEI ERIKA KERN şI DOMNULUI ROBERT KERN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.26.554 DIN 22 DECEMBRIE 1998 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 12/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ACORDAREA TITLULUI DE CETÃŢEAN DE ONOARE DOMNULUI WANYOREK CONSTANTIN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.367 DIN 11 IANUARIE 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL, PRIVI
 • Hotărârea 11/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ÎNFRÃŢIREA ORAşULUI BRAşOV CU ORAşUL KASTORIA - GRECIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.123 DIN 5 IANUARIE 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL, PRIVIND REAL
 • Hotărârea 10/1999 - Municipiul Brașov - 25.01.1999

  OBIECT: * ÎNFRÃŢIREA ORAşULUI BRAşOV CU ORAşUL KEMER - TURCIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 25 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.122 DIN 5 IANUARIE 1999 AL SERVICIULUI PROTOCOL, PRIVIND REALIZA
 • Hotărârea 9/1999 - Municipiul Brașov - 13.01.1999

  OBIECT: * CONTINUAREA DISCUŢIILOR DE CÃTRE R.A. TERMO CU VEW ENERGIE şI C.E.T. BRAşOV ÎN VEDEREA FORMÃRII UNEI SOCIETÃŢI MIXTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 13 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 1874/19
 • Hotărârea 8/1999 - Municipiul Brașov - 13.01.1999

  OBIECT: * ACORDAREA UNOR SUBVENŢII PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI SOCIALE A POPULAŢIEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 13 IANUARIE 1999, ANALIZÂND SITUAŢIA ÎNCÃLZIRII LOCUINŢELOR DIN MUNICIPIUL BRAşOV şI SITUAŢ
 • Hotărârea 7/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * ANALIZA ART.11 DIN O.U.G. NR.85/1997 PRIVIND IMPUNEREA VENITURILOR REALIZATE DE PERSOANELE FIZICE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.338/08.01.1999 AL DIRECŢIEI
 • Hotărârea 6/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * ÎNCHIRIEREA DIRECTÃ A UNOR SPAŢII CU ALTÃ DESTINAŢIE CÃTRE O.C.A.O.T.A. şI DIRECŢIA GENERALÃ A AGRICULTURII şI ALIMENTAŢIEI BRAşOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATU
 • Hotărârea 5/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL MUNCII NR.30, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIAR CODIŢÃ DAN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 4/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * MANDATAREA DE CÃTRE CONSILIUL LOCAL BRAşOV A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAşOV, IOAN GHIşE, SÃ REPREZINTE MUNICIPIUL BRAşOV ÎN LITIGII ÎN INSTANŢÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, AVÂN
 • Hotărârea 3/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * REANALIZAREA H.C.L. NR.300/1998 ÎN BAZA RECLAMAŢIEI ADMINISTRATIVE NR.28.675/1998 A DOAMNEI MARIA ARDELEANU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, AVÂND ÎN VEDEREA ADRESA NR.28.675/1998 A
 • Hotărârea 2/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * REANALIZAREA H.C.L. NR.289/1998 ÎN BAZA ADRESEI NR.4615/1998 A PREFECTURII BRAşOV şI A RECLAMAŢIEI ADMINISTRATIVE NR.28.256/ 1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, AVÂND ÎN VEDERE AD
 • Hotărârea 1/1999 - Municipiul Brașov - 11.01.1999

  OBIECT: * MODIFICAREA H.C.L. NR.304/1998 CA URMARE A APLICÃRII O.U.G. NR.62/1998. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 11 IANUARIE 1999, ANALIZÂND REFERATUL NR.105/1999 AL DIRECŢIEI ECONOMICE - SERVICIUL VENITURI,