Hotărârea nr. 99/1998

TRANSFERAREA UNEI MASINI DE SCRIS LA SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

HOTĂRÂREA NR. 99

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 12.287/30 aprilie1998 al Direcţiei Economice, în care se propune transferul unei maşini de scris Spitalului de Boli Infecţioase,

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune apartinând instituţiilor publice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă transferul unei maşini de scris Spitalului de Boli Infecţioase.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU