Hotărârea nr. 98/1998

EXTINDEREA APLICABILITATII HCL 5/1996

HOTĂRÂREA NR. 98

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr.10.972/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la actualizarea H.C.L. nr. 55/1996 republicată,

Avănd în vedere H.C.L. nr. 235/1997, H.C.L. nr. 262/1997,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brasşov nr. 55/1996, republicată, este opozabilă şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Braşov.

ART.2. Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU