Hotărârea nr. 97/1998

ADUCEREA LA INDEPLINIRE A HOTARARILOR JUDECATORESTI RAMASE DEFINITIVE SI INVESTITE CU FORMULA EXECUTORIE

HOTĂRÂREA NR. 97

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 11.237/9 aprilie 1998, al Serviciului Contencios, privind obligaţia R.A. RIAL Braşov, de a pune în executare hotărârile judecătoreşti rămase definitive, irevocabile şi investite cu formulă executorie,

Având în vedere adresa nr. 3389/1998 a R.A. RIAL Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se obligă R.A. TERMO Braşov să procedeze la executare de îndată a sentinţelor judecătoreşti definitive, irevocabile şi investite cu formulă executorie ce privesc imobile revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU