Hotărârea nr. 96/1998

RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA LA FESTIVALUL "TRADITIE-FRUMUSETE"TURCIA

HOTĂRÂREA NR. 96

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 13.607 din 8 mai 1998 al Serviciului Protocol, prin care propune alocarea sumei de 25.000 000 lei cheltuieli de transport pentru delegaţia ce va reprezenta Braşovul la Festivalul Internaţional de Tradiţii şi Frumuseţe din Kemer Turcia,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind participarea unui grup de 12 persoane, ca reprezentanţi ai Braşovului, la Festivalul Tradiţii şi Frumuseţe, în perioada 11 - 26 iunie 1998, în Kemer - Turcia.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU