Hotărârea nr. 95/1998

PARTICIPAREA PRIMARIEI BRASOV IN CALITATE DE ORGANIZATOR LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE INTERPRETARE VIOARA

HOTĂRÂREA NR. 95

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând adresa nr. ad. 46.166/7 mai 1998  Liceului de Artă, prin care se solicită sprijin financiar în vederea demarării pregătirilor necesare organizării celei de a VII - a ediţii a Concursului Internaţional de Interpretare Vioară, desfăşurat în perioada 31 octombrie  - 6 noiembrie 1998,

În temeiul art. 20, lit. "n" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se avizează favorabil desfăşurarea în perioada 31 octombrie - 6 noiembrie 1998 a celei de a VII - a ediţii a Concursului Intenaţional de Interpretare Vioară.

ART.2. Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Braşov în calitate de organizator al concursului.

ART.3. Se aprobă plata parţială ppână la aprobarea bugetului local pe anul 1998 a cheltuielilor privind demararea pregătirilor organizării gestivalului, în sumă de 28.000 mii lei, în condiţiile legii.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU