Hotărârea nr. 92/1998

FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE ORGANIZAREA CURSURILOR DE MAIESTRIE ARTISTICA

HOTĂRÂREA NR. 92

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit  în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 12.532/1998 al Direcţiei Economice în care se propune finanţarea de la bugetul local a Cursurilor Internaţionale de Măiestrie Artistică,

În temeiul art. 20 lit. "e", "n" şi "o", precum şi al art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea celei de a VII- a ediţii a Cursurilor Internaţionale de Măiestrie Artistică, în sumă de 35.000 000 lei.

ART.2. Suma de 35.000.000 lei va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii "Gheorghe Dima" Braşov, care va urmării cu stricteţe modul de decontare a cheltuielilor privind această activitate culturală.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU