Hotărârea nr. 91/1998

PLATA CHELTUIELILOR DE PROTOCOL PENTRU INTRODUCEREA CULTURII ROMANESTI IN MUSASHINO

HOTĂRÂREA NR. 91

Consiliul Local al Municipiulzui Braşov întrunit  în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 13.277 din 5 mai 1998 al Serviciului Protocol, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000.000 lei cheltuieli de protocol,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi "u" şi a art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea  alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru achiziţionarea unor obiecte de protocol ce se vor folosi pentru introducerea culturii româneşti în Musashino-Japonia.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU