Hotărârea nr. 90/1998

PLATA COTIZATIEI CATRE FEDERATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA

HOTĂRÂREA NR. 90

Consiliul Local al Municipiulzui Braşov întrunit  în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 7884/5 mai 1998 al Direcţiei Economice, în care se propune achitarea cotizaţiei aferente anului 1998 a Municipiului Braşov către Federaţia Municipiilor din România,

În temeiul art. 20 lit. "f" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă plata sumei de 15.888.600 lei reprezentând cotizaţia aferentă anului 1998 a Municipiului Braşov, către Federaţia Municipiilor din România.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU