Hotărârea nr. 9/1998

INCREDINTAREA MANAGEMENTULUI S.C. MUNICIPALIA CATRE BURSA UNIVERSALA BRASOV

HOTÃRÂREA NR. 9

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul unui grup de consilieri, privind încredinţarea managementului S.C. "Municipalia" S.R.L. în anul 1998,

Având în vedere realizările obţinute de S.C. "Municipalia" S.R.L. în anul 1997,

Văzând prevederile Legii nr.66/1993 a Contractului  de Management, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale statutul S.C. "Municipalia" S.R.L. Braşov,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se încredinţează managementul S.C. "Minicipalia" S.R.L.  Bursei Universale Braşov S.A. pentru anul 1998.

ART.2. Se încredinţează Societăţii Comerciale "Municipalia" S.R.L. în vederea administrării unui număr de 24 de parcări publice din Municipiul Braşov, cuprinse în lista anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. S.C. "Municipalia" S.R.L. va amplifica şi diversifica activitatea în cursul anului 1998 în baza unei strategii pe care o va prezenta Consiliului Local până la data de 30 martie 1998.

ART.4. În termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, executivul va semna contractul de management.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN

 ANEXÃ

la H.C.L. nr. 9/1998

TABEL

cu parcările auto din Municipiul Braşov

 

Nr. crt.

Denumirea şi locul parcării

1.

Piaţa Unirii

2.

Str. Hirscher, intersecţia cu str. Castelului (zona transformatorului)

3.

Str. Armata Română, din str. Republicii până în str. Mureşenilor, longitudinal pe ambele părţi

4.

Str. Grogoraş Dinicu, intersecţia cu str. N. Bălcescu şi str. Diaconu Coresi

5.

Piaţa Sfatului (în curtea atelierului cu blănărie)

6.

Rectorat

7.

Str. Nicolae Iorga (partea dinspre parc)

8.

Str. Sf. Ioan (în spatele Hotelului "Aro")

9.

Liceul "Unirea"(de la Hotel "Capitol" până la str. Nicolae Bălcescu)

10.

Str. Nicolae Bălcescu (vizavi de Magazinul "Universal")

11.

 Parcarea cuprinsă între clădirea Poştei şi Parcul Eroilor

12.

 Gara de călători (în faţă şi alveolele laterale)

13.

 Str. Uranus (zona Complexului Mare)

14.

 B-dul Saturn (zona Complexului Mare)

15.

 Aleea Tâmpei (Brediceanu) - parcare telecabină

16.

 Cimitirul Municipal

17.

 Str. Berzei (parcare magazin piese auto)

18.

 Str. Brazilor (parcare Parc Zoologic)

19.

 Parcare intersecţie b-dulSaturn - str. Zizin (vizavi de Gemenii)

20.

 Parcare intersecţie str. Al. I. Cuza cu str. Iuliu Maniu (cantina C.F.)

21.

 Poiana Braşov - parcare staţie R.A.T.

22.

 Poiana Braşov - parcare Restaurantul "Ursul"

23.

 Parcare b-dul Eroilor - partea stângă curs mers, de la Hotelul "Aro" până la Teatrul Dramatic

24.

 Parcare Stadion Municipal