Hotărârea nr. 89/1998

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 8 MILIOANE LEI PENTRU ORGANIZAREA GALEI ARTA SI COPILUL

HOTĂRÂREA NR. 89

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 12.864/4 mai m1998 al Direcţiei Economice , în care se propune organizarea de către Teatrul ARLECHINO a celei de-a VII - a ediţii a Galei "Arta şi Copilul", precum şi suportarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare a teatrului la Festivalul Internaţional de Marionete de la Praga,

În temeiul art. 20, lit. "a" şi "o" , art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.000.000 lei în scopul organizării de către Teatrul ARLECHINO a celei de-a VII-a ediţii a Galei "Arta şi Copilul".

ART.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.000.000 lei necesară cheltuielilor de deplasare a Teatrului ARLECHINO la Festivalul Internaţional de Marionete de la Praga.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU