Hotărârea nr. 88/1998

RESPINGEREA CONCESIONARII UNUI TEREN PENTRU EDFICARE SEDIU ROMGAZ

HOTĂRÂREA NR. 88

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 6750 din 8 aprilie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privindtrecerea în administrare aferentă sau concesionare a unui teren, în vederea construirii sediului ROMGAZ, lot situat pe str. Carpaţilor,

În temeiul art. 20, lit. "g" , art.  28 şi art. 84 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se respinge propunerea de concesionare a unui teren în favoarea Regiei de gaz metan în vederea construirii sediului.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU