Hotărârea nr. 87/1998

APROBARE P.U.D. - AMENAJARE PLATFORME EXPOZITIONALE LA SEDIUL FIRMEI I.T.C.

HOTĂRÂREA NR. 87

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 451 din 16 aprilie 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind lucrarea " P.U.D. - amenajare platforme expoziţionale la sediul firmei INTERNAŢIONAL TRADE CENTER" din b-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă lucrarea "P.U.D. - amenajare platforme expoziţionale la sediul firmei INTERNAŢIONAL TRADE CENTER" din b-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

ART.2. Se va încheia un contract de asociere între primăria Municipiului Braşov, Internaţional Trade Center şi locatarii din zonă cu privira la exploatarea zonei cuprinse între str. Brânduşelor, str. Alexandru Vlahuţă şi I.T.C.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU