Hotărârea nr. 85/1998

APROBAREA COMISIILOR PREVAZUTE DE LEGEA 106/1996

HOTĂRÂREA NR. 85

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 12.325/1998 al Serviciului Protecţie Civilă, prin care se propune aprobarea de către Consiliul Local a comisiilor prevăzute de Legea nr. 106/1996 privind protecţia civilă, având ca obiect activităţi de protecţie civilă,

Având în vedere prevederile art. 59, lit. "b" din Legea nr. 106/1996,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă Comisia de protecţie civilă constituită la nivelul Municipiului Braşov, având următoarea componenţă:

1. Stan Cicerone - ajutor cu pregătirea pentru intervenţie

2. Ungureanu Arnold - ajutor cu organizarea

3. Raţă Camelia - ajutor cu probleme de transmisiuni - alarmare

4. Loga Mugur - ajutor cu deblocarea - salvarea şi adăpostirea

5. Doiciu Cecilia - ajutor cu protecţia antichimică şi mediu

6. Eftimie Elena - ajutor cu probleme medicale

7. Cincu Daniel - ajutor cu probleme tehnice

8. Râşteiu Gheorghe - ajutor cu probleme logistice şi de transport.

ART.2. Se aprobă comisiile de specialitate de protecţie civilă după cum urmează:

a) COMISIA DE EVALUARE: 

1. Marinescu Lorelai - şef compartiment investiţii - Inspectoratul Şcolar

2. Urdea Lucia - şef contabil - Inspectoratul Şcolar

3. Farcaş Ana - inspector şcolar general adjunct - Inspectoratul Şcolar

b) COMISIA TRANSMISIUNI-ALARMARE:

1. Scârneciu Gheorghe - şef Serviciu transmisiuni - Romtelecom Braşov

2. Florin Ioan - -şef Serviciu comutaţie - Romtelecom Braşov

3. Bogdan Gheorghe - şef Serviciu reţea - Romtelecom Braşov

c) COMISIA DE PROTECŢIE ADĂPOSTIRE:

1. Iliescu Gheorghe - şef Serviciu Gospodărie- -Primăria Braşov

2. Stoia Hotia - Primăria Braşov

3. Niculescu Sebastian - Primăria Braşov

d) COMISIA DE DEBLOCARE - SALVARE

1. Radnoti Attila - şef Serviciu Administrare Străzi

2. Drăgoi Gheorghe - Primăria Braşov

3. Dincă Orantes Primăria Braşov

e) COMISIA ENERGETICĂ:

1. Aurel Cozianu - director Agenţia de Protecţie a Mediului

2. StoianDorin - Agenţia de Protecţie a Mediului

3. Lichiardopol Corneliu - Agenţia de Protecţie a Mediului

g) COMISIA MEDICALĂ:

1. Tecău Marius - director Spiatalul Judeţean Braşov

2. Birta Csaba - director Spitalul Municipal

3. Alfianu Ion - director Spitalul de Boli Infecţioase

h) COMISIA SANITAR - VETERINARĂ:

1. Dumitru Mihai - director Direcţia Sanitar - Veterinară

2. Neahu Gheorghe - şef Birou Direcţia Sanitar - Veterinară

3. Puchianu Gheorghe - inspector de specialitate - Direcţia Sanita r- Veterinară

i) COMISIA DE DRUMURI ŞI PODURI:

1. Dulea Ion - director adjunct R.A. Jud. Drumuri şi Poduri

2. Niţescu Bogdan - şef Serviciu aprovizionare R.A. Jud. Drumuri şi Poduri

3. Marincaş Emil - şef Serviciu macanizare R.A. Jud. Drumuri şi Poduri

j) COMISIA DE INFORMATICĂ:

1. Streza Victor - manager Infostar Braşov

2. Mărgineanu Petrică - director executiv - Infostar Braşov

3. Coliga Constantin - şef birou administrativ Infostar Braşov

k) COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE:

1. Nicolae Rozina - director Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului

2. Maxinov Gabriela - şef Serviciu Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului

3. Negulici Daniela - inspector de specialitate - Oficiul Jud. pentru Protecţia Consumatorului

l) COMISIA DE LOGISTICĂ:

1. Roşca Gheorghe - Primăria Municipiului Braşov

2. Găină Gheorghe - Primăria Braşov

3. Niţu Claudiu - Primăria Braşov

m) COMISIA DE TRANSPORT

1. Pulpea Augustin - R.A.T. Braşov

2. Crăciun Cezar - R.A.T. Braşov

3. Hărmeneanu Vasile - R.A.T. Braşov

ART.3. Membrii comisiilor mai sus menţionate la art. 1 şi 2 se vor constitui din personalul agenţilor economici cuprinşi în lista anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU

ANEXĂ

1. Agrovit S.A.

38. Industria cărnii Bârsa  S.A.

2. Alcom  S.A.

39.Izocon S.A.

3. Aurora S.A.

40. I.C.I.M.  S.A.

4. Autotransport  S.A.

41. Kraft Iacobs

5. Activa S.A.

42.Lemexim S.A.

6. Agricola S.A.

43. Lubrifin S.A.

7. Agro Bârsa S.A.

44. Meco S.A.

8. Antepriza Drumuri şi Poduri

45. Mecon S.A.

9. R.A. APA

46. Metchim S.A.

10. Brametchim S.A.

47. Metaloplast S.A.

11. Brintex S.A.

48. Pantex S.A.

12. Bravcof S.A.

49. Peco S.A.

13. BAD Rulmenţi

50. Poiana S.A.

14.  Bratim S.A.

51. Postăvarul S.A.

15. Carb S.A.

52. Prodlacta S.A.

16. Cobco  S.A.

53. Prefa S.A.

17. Comal Bârsa S.A.

54. Prodlemn S.A.

18. Comat  S.A.

55. Panificaţie Postăvarul S.A.

19.  Condmag S.A.

56. R.A.TERMO

20. Condor S.A.

57. R.A. RIAL

21.  Colgate Palmolive S.A.

58. R.A.T.

22. Coral S.A.

59. R.A. Jud. Drumuri şi Poduri

23. Centru de Transfuzie Sanguină

60. Starcom S.A.

24. Comforest S.A.

61. Tamiv S.A.

25. Compil S.A.

62. Transilvania S.A.

26. Comprest S.A.

63. Temelia S.A.

27. Comservice S.A.

64. Tino S.A.

28. Corexim S.A.

65. Tunele S.A.

29.Coca-Cola S.R.L.

66. Tipocart Braşovia S.A.

30. C.E.C.

67. Vinalcool S.A.

31. Construcţii feroviare S.A.

68. Direcţia Sanitar - Veterinară

32. Distribuţie gaze naturale R.A.

69. Spitalul Astra

33. Fareb S.A.

70. Spitalul Tractorul

34. Farmacom S.A.

71. F.R.E. Braşov

35. General Trans S.A.

72. Filiale electrocentrale

36.Fabrica de Produse Ceramice

73.Centrul de Protecţie a Apelor

37.  INAR S.A.

74. S.C. CA PRESTAREA