Hotărârea nr. 83/1998

PLATA CHELTUIELILOR DE PROTOCOL PENTRU DELEGATIA DE MEDIU DIN ANGLIA

HOTĂRÂREA NR. 83

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 6.417/22 aprilie al Serviciului Protocol, prin care se propune alocarea sumei de 27.801.000 pentru plata cheltuielilor de cazare şi protocol pentru delegaţia de 16 medici din Anglia,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 29/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 27.801.000 lei pentru cheltuieli de cazare şi protocol pentru delegaţia de medici din Anglia, ce vor lucra în colaborare cu Spitalul de Copii Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA