Hotărârea nr. 81/1998

APROBAREA VALORILOR LUNARE MINIME CE VOR FI INSCRISE IN DECLARATIILE DE IMPUNERE PENTRU VENITURILE DIN INCHIRIERI

HOTÃRÂREA NR. 81

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 11.425/6 aprilie 1998 al Direcţiei Economice prin care se solicită aprobarea nivelorilor valorice minime declarate pentru veniturile provenite din chirii,

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă nivelurile valorice minime lunare ce urmează a fi înscrise în declaraţia de impunere pentru veniturile realizate din închirieri, subînchirieri conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 ANEXÃ

1. Nivelul minim valoric declarat pentru veniturile din închirierea locuinţelor de persoane fizice este:

 

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună

pentru persoane fizice

1.

2.

3.

4.

Zonă de lux

Zona I

Zona II

Zona III

1.500

1.000

500

250

2. Nivelul minim valoric declarat pentru veniturile din închirierea locuinţelor de persoane fizice la persoane juridice este:

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună

pentru persoane juridice

1.

2.

3.

4.

Zonă de lux

Zona I

Zona II

Zona III

6.000

4.000

2.000

1.000

3. Nivelul valoric minim înscris în declaraţie pentru veniturile din închirierea terenurilor în alte scopuri decât cele agricole, de persoane fizice la persoane fizice şi juridice este:

 

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună 

pentru persoane fizice

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună 

pentru persoane juridice

1.

2.

3.

Zonă I

Zona II

Zona III

1.50

1.00

50

2.000

1.000

500